Stadsmiljöpriset 2018

Frösundavik - Kasernen 8 tilldelas årets stadsmiljöpris.

Frösundavik - Kasernen 8. Bild: Solna stad

Motiveringen till Solna stads stadsmiljöpris 2018 lyder:

Den nya bebyggelsen, som inrymmer en verksamhet med stor samhällsnytta, har en enkel lågmäld arkitektur som skapar en vacker ny årsring i ett område som har mycket stort natur- och kulturhistoriskt värde.

Frösundavik - Kasernen 8 är en nybyggnad av ett rehabcenter, designat av Link arkitektur.


Bild: Solna stad

Dela: