Stadsmiljöpriset 2017

Det ombyggda kontorshuset Sparrisen vinner årets stadsmiljöpris.

Motiveringen till Solna stads stadsmiljöpris 2017 lyder:

"Genom omvandling av ett omodernt kontorshus till en byggnad med alltifrån service till kontor och boende utgör Sparrisen ett positivt exempel på praktiska lösningar i den växande staden. Med påbyggnad, omfärgning och balkonger har huset givits en helt ny identitet".

Om byggnaden
Fastigheten Sparrisen ligger beläget i Huvudsta. Där uppfördes byggnaden på 1970-talet för kontorsändamål och har huserat alltifrån WM-data till Skatteverket. Under längre tidsperioder sedan 2000-talet har byggnaden, trots ett kollektivtrafiknära läge stått vakant eftersom den inte uppfyller dagens krav på attraktiva kontorslokaler.När den byggdes om förändrades även innehållet och det gavs nya möjligheter till användning.

Från att ha varit en ren kontorsbyggnad planerades för bredare ändamål såsom bostäder, kontor och lager, samt butik- och kontorslokaler i bottenvåningen.Omvandlingen innebär att platsen befolkas dygnet runt. Förutom hyresrätter finns även ägandelägenheter i en påbyggnad på taket. Husets fasader har genomgått en omfattande omgestaltning, för att passa nya ändamål. Med omfärgning och balkonger har den fått ett helt nytt uttryck.

  • Byggherre: Wåhlin fastigheter AB
  • Arkitekter: Rosenbergs arkitekter
  • Byggstart: 2011
  • Färdigställande: 2014
Dela: