Stadsmiljöpriset 2016

Hotell och restaurang Asplund vinner årets stadsmiljöpris.


Foto: Solna stad

Motiveringen till Solna stads stadsmiljöpris 2016 lyder:

"Genom varsam restaurering har en kulturhistoriskt värdefull anläggning gjorts tillgänglig för allmänheten och fyllts med ett innehåll som förgyller stadslivet i området."

Hotell Asplund är ett hotell som inryms i gamla Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL). Anläggningen i gult tegel uppfördes 1933-37 efter ritningar av Gunnar Asplund och är skyddad som byggnadsminne. Byggnaderna har restaurerats varsamt och vissa delar har återskapats till sin ursprungliga karaktär. De tidigare laboratorierummen låg orienterade kring ett samlande atrium vars karaktär varit mycket viktig att bevara.

När laboratorierummet byggts om till hotellrum har de gamla laboratorie-dörrarna bevarats och försetts med en ny dörr innanför som klarar moderna krav. Restaurangen ligger i den tidigare mässen och har utökats till våningen under med möjlighet att gå ut till parken. Restaurangen har ca 160-170 platser i två plan.


Foto: Solna stad


Foto: Solna stad

Byggnaden har stora arkitektoniska kvaliteter som genom dess tidigare verksamhet varit undanhållen de flesta. Genom ombyggnaden har allmänheten fått tillgång till en kulturhistoriskt värdefull anläggning som med sitt innehåll framför allt bidrar till stadslivet i området.

  • Byggherre: City hotel and apartments
  • Arkitekter: GULD arkitekter
  • Byggstart: 2013
  • Färdigställande: 2015
Dela: