Stadsmiljöpriset 2015

Ulriksdalsskolan är vinnare av 2015 års stadsmiljöpris. Vinnaren utsågs vid byggnadsnämndens sammanträde den 9 december.

Ulriksdalsskolan ligger vid Banmästargatan i stadsdelen Nya Ulriksdal. Det är den första kommunala skola som byggts i staden på cirka 40 år. Till skolan hör också en idrottshall. Skolan rymmer cirka 900 elever och en personal på 130.

Via den glasade huvudentrén når besökare skolans reception, administration och en hög öppen entréhall som övergår i matsal. Elevernas entréer finns på östra sidan mot skolgården, de äldsta går in närmast gatan och de yngsta längre in. En stor tillgång är att gården gränsar till den trädklädda kullen i väster och naturparken i söder.


Bild på skolans glasade entré. Foto: Johan Ersson.

Skolbyggnadens fasader består av ljus puts med en sockelvåning i skaltegel. En varierad solavskärmning ger karaktär och färg till byggnaden, de ger samtidigt ett gott inomhusklimat. Sedumtaken är en av flera åtgärder för att fördröja respektive omhänderta dagvattnet inom tomten.

Byggherre: Kommunstyrelsen i Solna
Arkitekter: Visbyark
Byggstart: 2012
Färdigställt: Sommaren 2014 


Bild på skolans fasad med vy över skolgården. Foto: Johan Ersson.

Motiveringen till Solna stads stadsmiljöpris 2015 lyder:

Skolan är en medelpunkt i stadslivet med bibliotek och idrottshall. Samtidigt tillhandahåller den en trygg, tillgänglig och stimulerande miljö för lärare och elever. Fasaderna i ljus puts med en varierad solavskärmning ger karaktär och färg, samtidigt som de säkerställer ett gott inomhusklimat.

Dela: