Stadsmiljöpriset 2014

Aula Medica på Karolinska institutet vann 2014 års stadsmiljöpris. Vinnaren utsågs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 augusti.

Aula Medica ligger i östra utkanten av Karolinska Institutets Campus Solna, längs med Solnavägen och granne med Gammelgården. I anslutning till entréplatsen kommer en gångbro att koppla samman området med Nya Karolinska Solna genom det så kallade akademiska stråket. Aulan innehåller en hörsal med 1000 sittplatser, 100 konferensplatser och kontorsarbetsplatser. Den används för föreläsningar, vetenskapliga symposier, större tillställningar och konferensverksamhet. Cirka 90 personer arbetar i aulabyggnaden.

Aulabyggnaden lutar sig ut över Solnavägen och är därmed väl synlig i gaturummet vid entrén till Solna från Stockholm. De nedre våningsplanen, i gatans nivå, är beklädda med tegel medan fasaderna i övrigt består av glas.


Aula Medicas fasad i färgat glas som skapar ett intresseväckande inslag i stadsmiljön. Foto Andreas Evestedt.

Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekter: Wingårdh Arkitektkontor
Byggstart: 2010
Färdigställt: Sommaren 2013

– Aula Medica är en magnifik byggnad som genom sitt formspråk tar plats i stadsbilden. Aulans form, färger och uttryck skapar en helt ny byggnadsstil som vi inte är vana att se. Den yttre sidan är spektakulär och husets inre är harmoniskt och skapar ro i själen. Aula Medica är verkligen en värdig vinnare av 2014 års stadsmiljöpris, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren.


Entréhallen som möter besökarna på väg in mot aulan. Foto Andreas Evestedt.

Motiveringen till Solna stads stadsmiljöpris 2014 lyder:

En tidlös märkesbyggnad, ensam i sitt slag, med hög kvalitet i gestaltning och utförande. I mötet med 1700-talsgården Stenbrottet skapas en parkmiljö präglad av historia och samtid, faluröda timmerbyggnader samspelar med aulans skimrande volym. Genom att luta sig ut över Solnavägen tar byggnaden plats i stadsbilden och annonserar campusområdet i gaturummet kring Solnavägen.


Interiörbild från Aula Medicas servering i entréplan. Foto Andreas Evestedt.

Dela: