Stadsmiljöpriset 2011

Stadsradhus i Nya Ulriksdal årets vinnare.

Kapplöpningen 1, stadsradhus, Ulriksdal

Solnas första stadsradhus har nyligen blivit klara för inflyttning. Stadsradhusen utgör de centrala delarna av ulriksdalsfältet och ska så småningom bli omgivna av bullerskyddande kontorshus mot Uppsalavägen/E4 och andra kommersiella lokaler, parkeringsgarage m.m. mot järnvägen.

Stadsradhus i Nya Ulriksdal

Begreppet stadsradhus innebär att området bebyggs enligt konceptet "tätt-lågt" och att tomterna blir förhållandevis små. Det passar familjer som vill ha ett eget hus men inte en stor tomt att sköta.

Färgsättningen är individuell, inom vissa ramar, för att motverka att området upplevs som enahanda och för att förstärka identitetskänslan.

Motivering

Ett byggnadssätt som passar nära en storstad och en gestaltning som ger variation och individuell prägel.

Byggherre: Peab Bostad AB
Arkitekt: Lund & Valentin Arkitekter AB

Övriga nominerade

Lovisedal 5, flerbostadshus, Norra Frösunda

Bostadshusen med 113 lägenheter, varav 38 i det totalt fjorton våningar höga höghuset, avslutar bostadsbebyggelsen söder om Gustav III:s boulevard i Norra Frösunda. Den södervända gården ansluter mot den sparade naturen mitt i området. Höghuset ligger närmast Kolonnvägen och utgör ett riktmärke i området. Parkeringsbehovet är väl tillgodosett genom en garagevåning under mark.

Bostadshus i kv Lovisedal

Motivering

En väl gestaltad och utförd vardagsarkitektur som ger ett boende med många kvaliteter.

Byggherre: JM AB
Arkitekt: Erséus Arkitekter AB

Repslagaren 4, flerbostadshus, Huvudsta

Lunda äldreboende revs och ersattes av två bostadshus. Det ena längs Armégatan och det andra vinkelställt mot Lundagatan. Mot Armégatan är byggnaden i åtta våningar där de två översta våningarna är indragna mot gården. Det andra huset är i sju våningar med den översta våningen indragen mot gården. Gården är överbyggd och rymmer bl.a. garagevåning.

Bostadshus vid Armégatan

Fasaderna är utförda av puts i en varm ljus kulör med sockel i en varm grå kulör. De synliga delarna av garagevåningen är beklädda med mörkgrå terrazzoplattor. Trapphusen markeras genom ett vertikalt stråk i putsen intill trapphusfönstren med en ljusgrön kulör och glasbetongblock mellan fönstren.

Motivering

Bostadshusen klarar på ett elegant sätt att hantera den krävande platsen genom att både förhålla sig till de höga flerbostadshusen i Ingentingområdet och trafik-miljön och samtidigt erbjuda en lugn och välordnad boendemiljö.

Byggherre: HSB Bostad AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Dela: