Stadsmiljöpriset 2010

Mulle Meck blev årets vinnare av stadsmiljöpriset.

Mulle Meck

Lekpark, Järvastaden
Byggherre: Järvastaden AB
Skapare: George Johansson, Jena Ahlbom, Tor Svae

Mulle Meck

Mulle Meckparken är baserad på barnboksfiguren Mulle Meck och hans kamrater i Djupforsen. Parken är i stor utsträckning handikappanpassad och är uppbyggd av lärande moment, både genom kunskapsskyltar och praktiska moment. Hela parken är skapad för hand av konstnärer, dockmakare och snickare under ledning av scenografen Tor Svae som tidigare byggt mycket på Junibacken. En ovanligt stor satsning på offentlig miljö som vänder sig till de yngre medborgarna.

Motivering:

"En identitetsskapande målpunkt för hela Solna som även lockar besökare från längre håll. En källa till upptäckarglädje och inlärning. En social mötesplats för både stora och små. Med Mulle Meckparken har man skapat ett vackert litet landskap med kreativa och konstnärliga uttryck."

Övriga nominerade

Mässen 2

Flerbostadshus vid Fridenborgsvägen 21-31, Järvastaden
Byggherre: JM AB
Arkitekt: Studio 1-11 Arkitekter AB

Mässen 2

Mässen 2 ingår i JM:s andra bostadsprojekt i Järvastaden. Huset innehåller 54 lägenheter och är U-format kring en gård öppen mot söder. Hushöjden varierar mellan tre och fem våningar. På hörnet ligger ett litet torg som bottenvåningens lokaler vänder sig mot.

Fasaderna ut mot omgivande gator har en mustig röd kulör med en sockelvåning med varmgrått tegel. Mot gården har fasaderna en bruten vit kulör. De indragna entrepartierna markeras med samma ljusa puts som mot gården. Mot Fridenborgsvägen och kvartersgatan är huset i fem våningar och mot torget i fyra våningar. Den kringoch uppbyggda gården är öppen mot sydväst och ger en bra kontakt med naturområdet.

Entrepartier mot gata är av ek och mot gård av stål som målats. Balkongfronter är av aluminium och glas. Taket är belagt med mörkgrå plåt. Mot torget finns lokaler för cafe, kiosk eller annat som kan bidra till att levandegöra torget. En befintlig ståtlig tall på torget har bevarats.

Motivering

"Stadsmässighet i gestaltningen mot gatan har här kombinerats med en avskild, öppen och generös gård i bästa söderläge vilket inbjuder till ett både spännande och trivsamt boende. "

Stigbygeln 5

Ny fasad på kontorshus vid Gårdsvägen 10 A-B, Gårdsvägens industriområde.
Byggherre: Fabege Bygeln AB
Arkitekt: Kristian Lindgren arkitektkontor

Stigbygeln 5

Industriområdet vid Gårdsvägen genomgår en modernisering, och en rad byggnader har rustats upp. Närheten till det blivande arenaområdet medför att läget har blivit högintressant för näringsidkare.

Fasaden på fastigheten var tidigare beklädd med korrugerad kopparplåt vars livslängd började närma sig slutet och i samband med att nya hyresgäster stod i begrepp att flytta in gjordes en invändig ombyggnad, tekniska installationer moderniserades, och utsidan moderniserades med en estetiskt tilltalande fasad med en hel uppglasning av de två bottenvåningarna.

Motivering

"Den nya fasaden har getts en enkel men ändå uttrycksfull och vacker gestaltning som ger identitet åt byggnaden och bidrar till ett arkitektoniskt lyft för hela området. "

Dela: