Stadsmiljöpriset 2009

Flerbostadshus vid Huvudstagatan 13 blev årets vinnare

Bottenvåningen med lokaler och garage har utförts i fastighetens hela utsträckning längs Huvudstagatan. Bostadshuset som är i åtta våningar jämte en indragen vindsvåning har placerats i fastighetens södra del mot Ängkärrsgatan. Bottenvåningens fasad mot Huvudstagatan består av slipade högblanka betongelement i blågrå kulör. Övriga fasader är försedda med ett träraster.

Kvarteret Tigern

Bostadshusets fasader består av släta betongelement målade i en ljus varmgrå kulör. Vid balkonger är väggarna beklädda med träpanel. Taket är belagt med en grå papp och takytorna vid indragen vindsvåning med falsad stålplåt i samma kulör.

Balkongfronterna är av metallprofiler med fyllningar av screentryckt glas. Balkongerna är möjliga att glasa in enligt samma metod. I bottenvåningen finns garageplatser, kommersiella lokaler och bostadskomplement i form av cykelförråd för ca 40 cyklar, barnvagnsförråd, soprum och städrum. De volymiösa och vackra träden längs Huvudstagatan har bevarats. På bjälklaget ovanpå bottenvåningen har ett tak med sedumväxter anlagts.

Byggherre: Veidekke Bostad AB gm. Mårten Othérus
Arkitekt: WSP Arkitektur AB gm. Håkan Björk

Övriga nominerade

Två flerbostadshus, Alphyddevägen 5 och 7, Huvudsta

Området är uppdelat i två fastigheter, den västra Persiljan och den östra Koriandern, med ett flerbostadshus vardera.

Kvarteret Persiljan

Persiljan har sex bostadsvåningar och Koriandern har sex och nio våningar jämte källarvåningar som ligger i souterräng. Båda husen har ett trapphus med entré mitt på långsidan och mittkorridor på varje våningsplan vilket gör att de 111 lägenheterna till övervägande del består av 2 RK.

Socklar och fasader är utförda av betongelement som efterbehandlats med synlig putsyta med fin gräng samt slät formyta 50 mm som omfattningar runt fönster- och balkongdörröppningar. Fasader på Persiljan är putsade i en ljus rödbrun kulör och Koriandern i en mörkare nästan faluröd rödbrun kulör. Omfattningar hargetts en brutet vit kulör.

Taket är belagt med bandtäckning av stålplåt i standard grafitgrå kulör. I övrigt är entrépartierna av massiv ek, fönster i lägenheter av trä med aluminiumklädd utsida och balkongräcken av lackerat aluminium och glas. Balkonger förbereds för våningshöga profillösa inglasningssystem. Byggherre: Wåhlin Fastigheter AB Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor AB Åtta flerbostadshus, Honnörsgatan 17-27 och 20-22, Järvastaden
JM:s första etapp i Järvastaden bestod av åtta relativt små flerbostadshus med sammanlagt 91 lägenheter. Husen följer den svängda gatan och bidrar till ett vackert gaturum med en småskalig atmosfär.

Fasaderna är putsade med en grund av bruten vit kulör och med accenter i starkare kulörer. Socklarna är utförda med svart tegel.

Byggherre: JM AB
Arkitekt: Arosgruppen Arkitekter AB

Åtta flerbostadshus, Honnörsgatan 17-27 och 20-22, Järvastaden

JM:s första etapp i Järvastaden bestod av åtta relativt små flerbostadshus med sammanlagt 91 lägenheter. Husen följer den svängda gatan och bidrar till ett vackert gaturum med en småskalig atmosfär.
Fasaderna är putsade med en grund av bruten vit kulör och med accenter i starkare kulörer. Socklarna är utförda med svart tegel.

Honnörsgatan i Järvastaden

Byggherre: JM AB
Arkitekt: Arosgruppen Arkitekter AB

Dela: