Stadsmiljöpriset 2008

ÅF:s nya huvudkontor vinnare av året pris.

Nytt kontorshus i kv. Stora Frösunda 3, Frösundaleden 2, Hagalund

Kontorshus vid Haga norra

Byggnaden är i sju våningar ovan mark och tre garagevåningar under mark. I den norra spetsen är våningsantalet begränsat till fem. Byggnaden rymmer 27 500 m² kontor vilket även inkluderar restaurang på bottenvåningen samt 17 000 m² garage och 1 500 m² teknik.

Fasaderna utförs i glas och betongelement som ges en ljus kulör förutom bottenvåningen som markeras med en mörk kulör. Betongelementen är dekorerade med matematiska formler.

Entréer med angöring och besöksparkeringar är vända mot lokalgatan som ansluter till Frösundaleden. På den sida som vetter mot E4 anordnas varumottagningar, vändplan och parkeringsplatser.

Byggherre: Byggnads AB Hagaporten
Arkitekt: Strategisk Arkitektur AB

Nytt flerbostadshus i kv. Stenbrottet 7, Huvudstagatan 28-32

Byggnaden är utformad som olika volymer som är infogade i varandra och med olika höjd. En volym är tio våningar mot resterande sex våningar. Eftersom byggnaden ligger i sluttningen upp mot kullen där Stenbackaskolan idag ligger uppfattas byggnaden från gatan som högre men är per definition en källarvåning.

Kvarteret Stenbrottet

Mellan husvolymerna anordnas en portik som ger kontakt med naturen bakom huset. Framför portiken finns ett uppvuxet träd. Den befintliga bebyggelsen längs Huvudstagatan är sammansatt av vitt skilda karaktärer. Mustiga putskulörer samsas med ljusa och inslag av mexitegel finns också.

Fasaderna på det nya bostadshuset utförs putsade i för de olika byggnadsvolymerna olika kulörer. Detta bidrar till att hålla skalan nere på en för Huvudstagatan anpassad nivå.

Byggherre: JM AB
Arkitekt: Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström

Ändring av fasad på kontorshus i kv. Stigbygeln 3, Gårdsvägen 8, Hagalund

Området vid Gårdsvägen intill Solna station består av industri- och kontorsfastigheter och verksamheterna har med tiden alltmer övergått till renodlade kontor och området har succesivt rustats upp för att modernisera fastigheterna.

Fasaderna på Stigbygeln 3 har rustats upp i samband med invändig hyresgästanpassning. De ursprungliga fasadernas hela fönsterband har avslutats med en markerad hörnpelare. Träpanelen mellan fönstren har bytts ut och bröstningar har omputsats. Bottenvåningen har öppnats upp med våningshöga glaspartier. Det utskjutande trapphuset har försetts med ett nytt tak och väggarna har putsats med en grå kulör.

Byggherre: Fabege AB
Arkitekt: Kristian Lindgren Arkitektkontor AB

Dela: