Stadsmiljöpriset 2007

Filmstaden vinnare av årets stadsmiljöpris.

Filmstaden - ny stadsdel i centrala Solna

Filmstaden har spelat en stor roll i den svenska filmens historia och har sett många svenska filmstjärnor födas. De mest intressanta byggnaderna har bevarats och är exempel på en arkitektur i övergången mellan nationalromantik och 20-talsklassicism.

Filmstaden

Den nya bostadsbebyggelsen har tillkommit i ett samarbete mellan HSB och Skanska. Efter en rad olika utredningar och förslag kunde slutligen en detaljplan arbetas fram som vann laga kraft under 2003 och byggnadsarbetena kunde påbörjas.

Bebyggelsen är utformad med stadsmässiga storgårdskvarter. Husen är i 4-5 våningar med en indragen vindsvåning. Enstaka hus är något högre. Gestaltningen ansluter både i helhet och detaljer till 20-talsklassicismen genom de relativt enkla putsade gatufasaderna som ändå ger en variation genom att varje trapphusdel har en egen kulör. Gårdsfasaderna är mera livfulla med balkonger och förskjutna fasadliv. De indragna vindsvåningarna har generellt en mörk, nästan svart kulör.

Byggherrar: HSB Bostad, Skanska Nya Hem AB
Arkitekter: Arkitekthuset Monarken i Stockholm AB, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Mondo Arkitekter AB, Ahlström Arkitektbyrå AB

Övriga nominerade

Nya flerbostadshus i kv Juvenalen 8, Råsundavägen 90 och 94

De två bostadshusen utgörs av punkthus i fem våningar med en indragen sjätte våning. Husen är placerade på en gemensam souterrängvåning med garage och lägenhetsförråd. Infarten till garaget sker i den östra änden. På garaget mellan husen har grönytor för de boende anlagts.

Kvarteret Juvenalen

Husen innehåller tillsammans 41 bostadslägenheter avsedda för personer som är 55 år och äldre. Varje lägenhet har balkong eller uteplats på gårdsbjälklaget i soligt läge. Närmast Råsundavägen är balkonger och uteplatser delvis inglasade för att klara ljudkraven för sovrum. Samtliga balkonger kan komma att glasas in i framtiden. I entrévåningen anordnas gemensamhetslokal med övernattningsrum, tvättstuga och fastighetsförråd. Soprum vid respektive entré nås utifrån.

Fasaderna och sockel utförs i slätputs i röd kulör. Vid balkongerna är fasaderna klädda med träpanel. Balkongfronter utförs av perforerad aluminiumplåt i en ljusgrå kulör.

Byggherre: Seniorgården AB

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor AB gm. Tua Franklin

Påbyggnad på flerbostadshus i kv Spenaten 1, Bygatan 1-39

Bostadsrättsföreningen Bygatan har genomfört en påbyggnad av sex bostadshus med en hel våning och en vindsvåning för 82 st. nya bostadslägenheter.

Kvarteret Spenaten

Den första nya våningen är beklädd med rött fasadtegel lika det befintliga teglet och den indragna tak- eller vindsvåningen är putsad på en lätt fasadkonstruktion. På långsidorna är frontespiser med välvda tak utförda. På gavlarna är samtliga tak valmade, även de undre, och försedda med ett rött falsat plåttak.

Byggherre: Brf Bygatan gm. Bertil Sjöberg
Arkitekt: Aria Consulting AB gm. Lars-Göran Otterling

Dela: