Stadsmiljöpriset 2006

Upprustning av kontorsbyggnad i kv Smeden årets vinnare.

Solna Business Park har genomgått en genomgripande upprustning och blivit ett modernt arbetsplatsområde. Kvarteret Smeden, som ligger mitt i området, byggdes om 2003 och gavs då en glasad fasad mot Svetsarvägen med bakomliggande olikfärgade plattor. Under 2005 utformade arkitekten och ljusdesignern Kai Piippo en ljusanläggning som samspelar med fasadens färgade plattor genom rörliga färgljusspel som långsamt rör sig över fasaden. Ljusanläggningen har blivit ett identitetsskapande tillskott till gatumiljön och har uppmärksammats även utanför landet.

Kvarteret Smeden

Byggherre: Solna Business Park AB genom Henry Klotz
Arkitekt hus: arkitekt SAR/MA Roman Wozniak
Arkitekt ljus: Ljusarkitektur genom Kai Piippo

Ljusspel på fasad

Övriga kandidater

Bostadshus i kv Krönet

Ett område med vackra och tidstypiska bostadshus från 1950-talet kring Erik Sandbergs gata har kompletterats med två nya kusiner i hörnet av Bergsgatan. På platsen för en stor uttjänt teknikbyggnad och en föga använd bollplan har uppförts två 8-vånings punkthus med 59 hyreslägengheter och underliggande garage. En god arkitektur, husens form och materialvalet av tegel och puts ger god anpassning till kringliggande bebyggelse. Som kompensation för visst intrång på lek- och bollområde har intilliggande lekpark upprustats.

Krönet

Byggherre: bostadsstiftelsen Signalisten
Arkitekt: Sveco-FFNS/arkitekt SAR/SA Per Wigow

Skulpturen till höger av konstnären Carl Eldh heter "Illusion - Tragedi - Komedi"

Ombyggnad av kontorshus till bostäder i Kv Stenbrottet

Det tidigare kontorshuset vid Huvudstagatan har byggts om till bostäder och innehåller nu drygt 20 lägenheter. Huset hade tidigare en för 1970-talet tidstypisk arkitektur med mörkt tegel och smala vertikala fönsterband, vilket gav ett slutet uttryck.

Kontorshus i kv Stenbrottet ombyggt till bostadshus

Efter ombyggnaden har huset fått en markerad takfot med takterrasser i varje hörn. Fönsterpartierna har bytts ut och fasaden försetts med balkonger. Genom fasadförändringarna har byggnaden fått ett öppet och ljust uttryck som innebär ett rejält ansiktslyft.

Byggherre: Sundvalls Bygg och Fastighets AB
Arkitekt: Kristian Lindgren Arkitektkontor AB

Dela: