Stadsmiljöpriset 2005

Solparken i Råsunda årets vinnare.

Solparken med kv Slottet i fonden

SolparkenNorr om Råsundavägen, vid Råstavägen har Solparken funnits i snart 100 år. I samband med att det förorenade dagvattnet från Råsundavägen skulle tas om hand och fördröjas innan det rann ner i Råstasjön, byggdes parken om med en ny vattenhantering. I en stensatt bäck rinner vattnet under en liten bro och landar så småningom i en damm med tilltalande planteringar runtomkring. De nya planteringarna är anpassade till de äldre kulturhistoriskt intressanta växterna, speciellt de gamla granarna, som då parken anlades var moderna och som nu vuxit upp så att de är högre än bostäderna runt omkring. Parken är en omtyckt lunga med sittbänkar och gångstigar. Den är ett anspråkslöst exempel på en ekologisk hantering av dagvatten samtidigt som en gammal, sliten park fått en estetiskt tilltalande upprustning.

Arkitekt är Tyréns Infrakonsult AB genom landskapsarkitekt Pia Krensler. Byggherre är Solna Vatten AB.

Övriga nominerade

Studentbostäder i kv Kandidaten

Kungshamra studentbostadsområde om ca 800 befintliga lägenheter har kompletterats med ca 530 nya lägenheter. Trots att projektet ligger i Nationalstadsparken har nybyggnad kunnat ske på befintliga p-platser och på avrivna tomter där daghem och matsal/tvättstuga legat utan att värdefulla gröna ytor eller träd påverkats. De nytillkomna husen samspelar på ett tilltalande sätt med den kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta ursprungliga bebyggelsen från mitten på 1960-talet. Området har fått en ny helhet och en intressant entréplats med den till gemensamhetslokal upprustade gamla panncentralen.

Byggherre: Stiftelsen Stockholms studentbostäder SSSB. Arkitekt: Tirsén & Aili/ark SAR/MSA Hans Tirsén.

Bostadskvarteret Lovisedal 1 i Norra Frösunda

JM:s första bostadskvarter Lovisedal 1 är nu färdigställt och inflyttat. Kvarteret innehåller 96 lägenheter. Mot Gustav III:s boulevard är huset fem-sju våningar högt för att sedan mot gårdssidan trappa av till tre våningar. Gården öppnar sig i en fin kontakt med grönskan på Befästningskullen. Kvarteret har fått en smakfull färgsättning med rött tegel och ljus, vit puts. Sockelvåningen är markerad och takvåningen har sin speciella karaktär genom det stora, lutande taket.

Arkitekt är Arkitekturkompaniet genom Pietro Raffone. Byggherre är JM.

Dela: