Stadsmiljöpriset 2003

"Hus för avsked" årets vinnare.

Obduktionsbyggnaden "Hus för avsked" vid Karolinska sjukhuset

Hus för avsked

I en lugn och avskild del av sjukhusområdet ligger den nya obduktionsanläggningen, som är en av de modernaste i Europa. Byggnaden andas sparsmakad högtidlighet. Den är putsad i en ljus, varm ton och har en takfot i träpanel. Fönstersättningen, som markerar hörnen, bidrar till att skapa ett vackert ljus inne i byggnaden. Det nya Sverige med många religioner avspeglar sig i rummen för avsked. De är neutrala men kan förses med olika religiösa symboler. I en lund i parken utanför avskedsdelen finns en stensättning med sittplatser där sörjande kan dra sig tillbaka.

Byggherre: Locum AB Arkitekt: White Arkitekter AB

Övriga nominerade

Frösunda, kontorshus i kvarteret Hilton

De tre senast uppförda kontorshusen vid E4 norr om Sofia Magdalenas plats utgör en tilltalande anblick både från Nationalstadsparken och från Gustav III:s boulevard. Husens lugna proportioner, fönstersättningarna med de olika glaspartierna, takavslutningarna, färgsättningen m m ger ett värdigt intryck mot parkmiljön, samtidigt som husen är varierade. Takvåningen är markerad, och mot gatan har bottenvåningen öppnats upp med stora glaspartier. Mellan husen har små, genomarbetade grönytor anlagts.

Kv Hilton

Byggherre: NCC
Arkitekt: Scheiwiller och Svensson Arkitektkontor AB/Björn Åström

Filmstaden, ombyggnad och upprustning av Lilla Ateljén

Den kulturhistoriskt värdefulla Lilla ateljén, som inrymde en stor, glasad filminspelningsateljé, byggdes 1920 och ritades av arkitekten Ebbe Crone. När SF i slutet av 1990-talet bestämde sig för att flytta tillbaka till Filmstaden har det nya kontoret inrymts delvis i den gamla inspelningsateljén, där rymden med den stora takhöjden sparats. Huset och de stora glaspartierna är varsamt restaurerade och i bottenvåningen, där tidigare möbel- och dekorationsmagasin fanns, har tre biografer öppnats. Den lilla biofoajén är inredd i 1920-talsstil med vackra träpaneler och stilenlig belysning.

Byggherre: Gamla Filmstadens Exploaterings KB.

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitekter/ Arkitekt Marianne Ocklind samt White Arkitekter för biografens interiörer.

Dela: