Stadsmiljöpriset 2002

Vinnare 2002 är nya bostäder på fastigheten Laboratoriet 2 vid Huvudstalundsvägen.

Huvudstalund

Huvudstalund

Intill f d SBL, som är ett byggnadsminne ritat av arkitekt Gunnar Asplund, har ett nytt bostadskvarter tillkommit. Det består av 90 lägenheter fördelade på sex huskroppar i fyra till sex våningar. Husen är vinklade till tre gårdsrum, som öppnar sig mot söder och den stora gräsängen, som utgör en stor samlande yta framför entrén till området. Den praktfulla lönnallén vid infartsvägen är bevarad. Husens fasader är putsade i en ljus färg. Balkongerna är generöst tilltagna och markerar hushörnen på ett spännande sätt.

Byggherre är Besqab, och kvarteret har ritas av arkitekt Per Johansson, Johansson Linnman Arkitektkontor AB.

Övriga nominerade

Upprustning av industribyggnad på fastigheten Fräsaren 11 vid Svetsarvägen i Virebergs arbetsplatsområde (Solna Business Park)

Det gamla industriområdet Vireberg byter skepnad då fastigheterna upprustas och förvandlas till moderna kontor. Gatumiljön snyggas också upp i samarbete mellan fastighetsägarna och Solna stad. Kv Fräsaren dominerades förut av utvändiga körramper av betong, flammig plåt i fasader och helt asfalterade markytor.

Körramperna har nu tagits bort och ersatts av förgårdsmark med omsorgsfull markbehandling och fasadmaterial har bytts till eleganta vita skivor, polerad svart sten och glas med rostfritt spröjsverk. Trista utvändiga asfaltgårdar mot järnvägen har glasats över till trevliga innegårdar.

Upprustningen av kv Fräsaren är ett lyckat exempel på hur en nedgången industribyggnad förvandlats till en modern och vacker kontorsbyggnad, vilket medfört ett lyft för hela området och gatumiljön och en god arbetsmiljö för brukarna.

Byggherre är Solna Business Park AB och huvudansvarig för omprojekteringen har varit Fram Arkitekter AB genom ark SAR Robert Reuterhäll.

Sjövillan i Bergshamra.

Renovering av bostadshus på fastigheten Växten 9 i Bergshamra
Det var Karl XV som år 1865 lät uppföra de tre villorna vid Brunnsvikens strand som han kallade Övre och Nedre Karlsro. (Övre Karlsro är nuvarande Malmstens hus.) Villorna uppfördes i karaktäristisk schweizerstil med vackra och rika fasadpaneler, verandor, profilerade taktassar och konstfulla lövsågerier som dekoration och listverk.
Sjövillan, som det östra huset kallas, ägdes under lång tid av Solna stad, och huset kom under många år att förfalla. I slutet av 1990-talet såldes huset till en privatperson. Det är nu upprustat på ett föredömlig sätt till ursprungligt utseende. Skickliga hantverkare har återställt och kompletterat huset med dess komplicerade träsnickerier. Ägaren har bemödat sig om att tillsammans med kulturhistoriskt kunnig expertis försiktigt komplettera huset och så långt det varit möjligt återställa Sjövillan till det utseende det hade för ca 150 år sedan.

Sjövillan

Byggherre är Daniel Löfström och arkitekt för upprustningen är Bo Hedskog.

Dela: