Stadsmiljöpriset 2001

Vinnare av Solna stadsmiljöpris 2001 var ett nytt kontorshus på fastigheten Farao 8 vid Dalvägen.

Kontor i kvarteret Farao 8

Kontorshus vid Dalvägen

Beskrivning

Byggnaden är uppförd i fyra våningar och en indragen takvåning. Den rymmer 5 800 m² kontorslokaler samt två källarplan för parkering. Huset har en intressant arkitektur vad gäller både form och fasadmaterial. På entrésidan mot Dalvägen är hela fasaden utformad som två utskjutande vinklar i glas som möter varandra på olika nivåer och bildar en hög arkad över entrén till huset.

Fasaderna i övrigt är utförda med kraftigt rödmålade betongelement som bildar kontrast mot glasfasaden. De utvändiga solavskärmningarna deltar i spelet i fasaduppbyggnaden och har lösts på ett okonventionellt sätt utan att helheten går förlorad. Ett nytt spännande kontorshus som signalerar upprustningen av hela arbetsområdet vid Dalvägen. Det stora snedställda glaspartiet berikar stadsbilden. Byggherre var Sundvalls Bygg och Fastighets AB, och arkitekt Kristian Lindgren ark SAR.

Övriga nominerade

  • Bostadshus i kv Befästningskullen, Frösunda
  • Kontorshus i kv Nöten 3, Vreten
Dela: