Stadsmiljöpriset 2000

Solna stadsmiljöpris 2000 utdelades för upprustningen av den gamla flygbussterminalen vid Haga södra, numera kallad Haga Forum.

Upprustningen av Haga Forum

Haga Forum

Beskrivning

Den före detta flygterminalen utgör ett särpräglat och intressant exempel på 1960-talets modernism. Den har nu av Viljagruppen fått ett nytt innehåll med restaurang, konstutställningar och information om Nationalstadsparken. Byggnaden har givits en högklassig detaljutformning och försett med moderna tekniska funktioner utan att dess karaktär förvanskats.

Samspelet mellan byggnad och landskap har tagits till vara med terrasser och utsikt mot Brunnsviken. Den tidigare förvanskade paviljongen har lyfts till ett stycke arkitektur med alltigenom hög kvalitet. Arkitekt har varit Magnus Ståhl.

Övriga nominerade

  • JM:s huvudkontor i kv Hilton, Frösunda
  • Om- och tillbyggnad av bostadshus i kv Nordan 27, Råsundavägen
Dela: