Stadsmiljöpriset 1998

Solna stadsmiljöpris utdelades första gången 1998. Vinnare blev upprustningen och utsmyckningen av fasaderna på bostadshusen i kv Albygård vid Ankdammsgatan.

Fasadmålningar i Kv Albygård

Det största huset, vars fasad vetter mot Huvudstagatan, gick tidigare under den mindre smickrande benämningen "Ulbrichtmuren" men har numera en betydligt trevligare framtoning.

Kvarteret Albygård

Beskrivning

Konstnären och färgkonsulenten Elvy Engelbrektsson har utifrån en genomtänkt färganalys på ett skickligt och konstnärligt spännande sätt utfört en försköning av stadsbilden. Variationer av ett fåtal basfärger i kombinetion med konstnärliga detaljer och trompe d'euille-effekter har givit ett rikt resultat. Tack vare att basfärgerna har använts i stora fält, har också omputsningen till största delen kunnat utföras inom ramen för en traditionell putsentreprenad, varigenom kostnaderna har kunnat hållas nere.

FasadutsmyckningFastighetsägaren Pressens Pensionskassa har insett fördelen med att göra något utöver en vanlig putsupprustning. Fasadmålningarna tillför värden inte bara för den egna fastigheten, utan även för den omgivande stadsmiljön.

Övriga nominerade

  • Polhemsgården, äldrebostäder i kv Sättstampen,
  • Bullerskärmen mellan Uppsalavägen och Brunnsviken,
  • Renoveringen av Sköntorp i Ulriksdals slottspark.
Dela: