Stadsmiljöpriset 2012

Ektorget i Ingenting vann 2012 års stadsmiljöpris. Vinnaren tillkännagavs på Stadens dag den 8 september.

Laboratoriet 1, Ektorget, Ingenting

Om pelousen i Ingenting är områdets lunga så blir Ektorget områdets hjärta. Det nya torget har uppförts vid sidan av de gamla ekarna intill byggnadsminnet Statens Bakteriologiska Laboratorium. Torget blir det samlande rummet för gammalt och nytt, natur och stad, människor och trafik. Ytskiktet på mark är utfört i gatsten och betongplattor i olika kulörer. Mönsterbildningen för tankarna till porlande vatten. Stödmuren som markerar gränsen mellan park och gaturummet har tillika en böljande form. Den lockar till att slå sig ner och kisa en stund mot solen. Platsen är omsorgsfullt och lekfullt utfört med genuina material och väl vald möblering.

Motivering

Torget med sin lekfulla och omsorgsfulla utformning, där böljande murar och stenbeläggningens mönster på marken för tankarna till porlande vatten, är ett fint exempel på hur man lyckats ta tillvara områdets naturliga förutsättningar. Det nya torget samspelar med de befintliga ekarnas mäktiga stammar och skuggande trädkronor ger en rumslighet och stadsmässighet som skickligt balanseras mot byggnadsminne och nybyggnadsområde.

Byggherre: SKANSKA
Arkitekt: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB, Jenny Svensson och Stina Elonsson

Övriga nominerade

Ulriksdal 2:7, Ekonomibyggnad, Ulriksdal

Personal- och ekonomibyggnaderna ligger vid den nordvästra delen av Ulriksdals begravningsplats, vid ekkullens fot. Två, utåt sett, förhållandevis slutna byggnadskroppar med verkstad och förråd sammanlänkas med en högre del för personal. Byggnadskropparna bildar tillsammans en hästskoformad gård med träklädda fasader. Byggnaden är konsekvent uppförd med fasader i sågad gran och ljus betong. Inne i byggnaden möts man av storslagen minimalism. Med små medel och unikt hantverk skapas närmast sakrala rum för såväl personalutrymmen som verkstäder. Asymmetriska lanterniner i verkstadens garage och glaspartier från golv till tak i pausrum suddar ut gränserna mellan ute och inne. Byggnaden andas respekt och integritet på en arbetsplats som arbetar med den ofrånkomliga döden och förmedlar ett religionsneutralt uttryck.

Personal- och ekonomibyggnaderna är publicerade i tidskrifterna Arkitektur och RUM. Byggnaden har även nominerats till Nordiskt arkitekturpris 2011.

Motivering

En poetisk, respektfull och tidlös byggnad med utomordentlig omsorg i såväl volymutformning som i detaljer, där de enkla men samtidigt väl valda materialen understyrker byggnadens goda form- och färgverkan. Byggnadens placering i landskapet samspelar med naturen på ett inbjudande sätt som suddar ut gränserna mellan ute och inne.

Byggherre: Solna kyrkogårdsförvaltning, Svenska Kyrkan
Arkitekt: Strata arkitektur, Petra Gipp och Katarina Lundeberg, numera In Praise of Shadows

Måldomaren 1, Stadsradhus, Ulriksdal

Stadsradhusen är den andra etappen radhus i Ulriksdal. De tegelklädda, smala trevåningsradhusen för tankarna till Holland och Danmark. De har en befriande, lite stram arkitektur. Små distinkta variationer mot gatan t.ex. kulör i teglets fogar ger en tilltalande sammanhållen enhet. Teglet ger en stadsmässig och gedigen känsla. Entrén ligger indragen, infälld i fasadoch skyddad, fast den ligger vid direkt gatan. Gårdssidan är betydligt brokigare med större variation i kulör och material, med stödmurar och gårdshus. Fasaderna kan tex var utförda i ljusgrå eller svart panel eller skivmaterial i rödbrun kulör. Planlösningarna är effektiva och moderna.

Motivering

Stadsradhusen med sina strama och gedigna tegelfasader ger en stadsmässighet. Fasaderna sluter sig mot gatan samtidigt som de har en öppenhet mot gårdssidan med ett myller av olika element. Byggnaderna utgör ett modernt och kontinentalt tillskott i stadsmiljön som har goda möjligheter att bli en stilbildande klassiker.

Byggherre: Peab Bostad AB
Arkitekt: Lund och Valentin arkitekter AB, Miriam Kalix, Lars Wahlström

Dela: