Frösunda

Frösunda by

Runstenen vid Stora FrösundaByn Frösunda anlades under yngre järnåldern vid en vik av den dåvarande Fröfjärden, som var en del av Östersjön. Till byn hörde ett gravfält som låg ungefär vid Solna station, men som i dag är helt borttaget Den runsten som står vid Stora Frösunda gård stod ursprungligen på bygravfältet, men flyttades 1902 till sitt nuvarande läge. Runinskriften lyder: "Jobjörn och Sven (?) de reste stenen efter Torfrid, Ingetoras man."

Under medeltiden var Frösunda by med sina fem gårdar den största av Solnas byar. Tre av gårdarna kom i kyrkans ägo, men efter reformationen köptes de av adelsmän.

I början av 1600-talet delades byn i ett "Öfre" (nuvarande "Stora") och ett "nedre" (nuvarande "Lilla" eller "Västra") genom att de två sistnämnda gårdarna flyttades ett stycke nordväst om bytomten.

Dela: