Solna kyrkby

På 1100-talet fick kristendomen fäste i Sverige, och vår kyrkliga organisation genomfördes. Mark avsattes till kyrka och prästgård genom en ombildning av någon av de större gårdarna eller byarna. Den nya sockenbildningen fick namn av den ursprungliga gården eller byn. Solna by eller gård låg ett stycke norr om den nuvarande prästgården.

Solna kyrkby, flygbild 2008

Dela: