Konst i tunnelbanans grottor

Tunnelbanenätet under Solna byggdes åren 1975-1985. Vid utbyggnaden började tekniska fördelar med Stockholmstraktens speciella berggrund utnyttjas. Djupt förlagda stationer med grottarkitektur kunde skapas som stimulerande, underjordiska rum, där konstnärer medverkade tidigt i arbetsprocessen. Trafikens konstnämnd bildades 1971, med ansvar för den konstnärliga gestaltningen av tunnebanestationerna i samarbete med SL. Chefarkitekt på SL:s arkitektkontor var Michael Granit, efterföljd 1975 av Per H Reimers.

Näckrosen

Dela: