Järvastaden

Den första etappen i Solna av den nya stadsdelen Järvastaden byggs i anslutning till Bagartorp och Agnesberg norr om Enköpingsvägen.

Mönstringen 1, Honnörsgatan 1-9, 2006-07, Read Arkitekter, Skanska Nya Hem

Dessa fyra bostadshus med tillsammans 63 lägenheter utgör inledningen på etapp 1 av utbyggnaden av Järvastaden i Solna.

Kv Mönstringen

Husen är i fyra våningar med en gemensam garagevåning under tre av husen. Varje hus består av fyra byggnadsvolymer infogade i varandra och med separata pulpettak med flack lutning.

Fasaderna består av ljusa betongelement. Mot gatan är det yttersta skiktet på fasadelementet längst ner av en ljusgrå flammad kinesisk granit.

Mönstringen 2 och Staben 2, Honnörsgatan 17-27 och 2-22, 2007-08, Arosgruppen Arkitekter, JM

De åtta bostadshusen med 91 lägenheter i tre våningar med inredd vind grupperar sig runt gatan på ett sätt som ger en småstadskaraktär.

Honnörsgatan

Husen har en sockel av slaget svart fasadtegel med svart fog. Husens kontrasterande färgsättning och sockelns höjdväxlingar ger en variation i gatubilden. Entréerna som står ut från fasaden är väl markerade med färg och glaspartier som lyses upp inifrån.

Staben 1, Honnörsgatan 24-28, 2007-08, Rolf Bergsten, Skanska Nya Hem

Två hus med 32 lägenheter i tre våningar och inredd vind. Fasaderna är slätputsade i en bruten vit kulör med sockel av natursten. Fönster och entréparti har en dov grön kulör.

Tunet 2, Honnörsgatan 12-18, 2007-09, Rolf Bergsten, Skanska Nya Hem/Signalisten

Tre flerbostadshus med 30 lägenheter utförda i tre våningar med inredd vind och garagevåning under ett av husen. Fasaderna är slätputsade i en bruten vit kulör med sockel av natursten. Fönster har en dov grön kulör.

Kv Tunet

Mässen 1, Fridensborgsvägen 35-45, 2007-08, Read Arkitekter, Skanska Nya Hem

Ett flerbostadshus i fem våningar med 78 lägenheter som genom sin U-form bildar en södervänd gård.

Mässen 1

Husets gatufasader är putsade i en dovt gulgrön kulör. Fasaderna rytmiseras av de indragna balkongerna. In mot gården är fasaderna putsade i en varm bruten vit kulör för att tillvarata så mycket av solljuset som möjligt.

Mässen 2 och Tunet 3, Fridensborgsvägen 19-31, 2008-09, Studio 1.11 Arkitekter, JM

Projektet omfattar 68 bostadslägenheter uppdelade på två hus varav det ena är U-format kring en gård öppen mot söder och det andra huset är fristående. Hushöjden varierar mellan tre och fem våningar. Mellan husen ligger ett litet torg som bottenvåningarnas lokaler vänder sig mot.

Mässen 2

Fasaderna mot gatorna är putsade i en mustigt röd kulör där de indragna entrépartierna mot gatan markeras med ljus puts. Mot gården har putsen en bruten vit kulör för att ge gården mesta möjliga ljus. Sockeln är beklädd med varmgrått tegel.

Mobiliseringen 1 och 2, Fridensborgsvägen 40-62, 2008-, Read Arkitekter, Skanska Nya Hem

Två flerbostadshus i fyra till sex våningar med sammanlagt 156 lägenheter. Fasaderna utförs med betongelement som slätmålas i en ljus kulör mot gården och mera kulörstark mot gatan. Färgsättningen är gjord i samband med kv Mässen och innehåller en skala av dovt grönt med den mörkare kulören på huset närmast naturmarken i norr. Hushörnet ut mot gatukorsningen är indraget och utgör butiksläge.

Dela: