Allmän inledning och historik

Arkitekturen speglar vår kultur, men också makten i samhället. Detta kan ses i allt från medeltidens försvars­anläggningar i kyrkorummet till dagens komplicerade och mångfasetterade stadsbild.

Bebyggelseprocessen har påverkats av en mängd faktorer som politiska mål, byggnadslagstiftning, världskrig, samhällsekonomiska höjder och dalar - men också av konstnärliga visioner, stilinriktningar och stadsplaneideal. I Solnas bebyggelseutveckling ryms allt detta, och historien börjar för 1500 år sedan, då de första människorna bosatte sig här.

Ulriksdals slott

Dela: