Arenastaden

På gränsen mellan Råsunda och Järva växer en ny stadsdel fram med bostäder, kontor, hotell och inte minst den nya nationalarenan, från vilken stadsdelen fått sitt namn.

Flygbild 2007 innan den stora omvandlingen påbörjades.

Det delvis nedgångna och ogästvänliga området mellan Dalvägen, järnvägen med Hagalunds bangård och Råstasjön omvandlas till en modern stadsdel med bostäder och verksamheter. De första stora byggprojekt som har blivit färdigställda är Friends Arena och Vattenfalls nya huvudkontor.

Dela: