Servicedagar

Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir också enklare att hitta annan parkering då de nya servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område. Omskyltningen på gatorna påbörjas i januari 2017 och beräknas vara klart innan sommaren.

Vad är en servicedag?

Servicedagar finns för att staden enkelt ska kunna underhålla gatorna. Det kan till exempel vara att rensa brunnar, byta belysning, städa, snöröja och liknande. Under servicedagarna är det parkeringsförbud på respektive gata. Skylt på platsen anger när det är servicedag. För att kunna planera och utföra alla arbeten råder parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan

Läs mer om de nya servicedagarna.

Genomförande och information

Arbetet med att byta ut ca 1000 tilläggstavlor beräknas att vara klart till sommaren 2017. Om en bil står felparkerad vid första servicetillfället utfärdar inte parkeringsentreprenören en parkeringsanmärkning utan istället ett informationsblad om förändringen. En utvärdering av det nya systemet för servicedagar görs under 2017.

Staden kommunicerar det förändrade systemet för servicedagar via denna webbplats, i sociala medier, via annonsering på Facebook, upprepad annonsering i lokaltidningarna och via stadens egen tidning Solnanytt.

Dela: