Servicedagar

Servicedagar sker varannan vecka på stadens gator. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir enklare att hitta annan parkering då servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område.

Vad är en servicedag?

Servicedagar finns för att staden enkelt ska kunna underhålla gatorna. Det kan till exempel vara att rensa brunnar, byta belysning, städa, snöröja och liknande. Under servicedagarna är det parkeringsförbud på respektive gata. Skylt på platsen anger när det är servicedag. För att kunna planera och utföra alla arbeten råder parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.

Juli undantas från servicedagar från och med 2020

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen har beslutat att juli månad, med start 2020, kommer att undantas från servicedagar. Juli månad 2019 kommer fortsatt ha servicedagar som vanligt.

Läs mer om de nya servicedagarna.

Dela: