Frågor och svar

Parkering på allmän plats

 1. Vem bestämmer över betalningssätt för parkering

  Det finns inga bestämmelser i trafiklagstiftningen om vilka betalningsmedel som måste accepteras för betalning av avgiftsbelagd parkering. Beslut om hur avgift för parkering ska betalas behöver inte märkas ut med vägmärken enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Däremot ska det anges på platsen hur betalning ska ske. Det framgår av 3 kap 49 a § trafikförordningen (1998:1276) "Avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa".

  Det finns sålunda juridiskt stöd för att endast acceptera en viss form av betalning om kommunen vill detta. Vad kommunen möjligen kan råka ut för är synpunkter från medborgare som är kritiska mot begräsningen av valet av betalningsmedel.

 2. Vart kan jag parkera min cykel, moped, motorcyckel, fyrhjuling eller mopedbil?

  Motorcykel, fyrhjuling, mopedbil med två eller flera hjul

  Motorcykel, fyrhjuling, mopedbil med två eller flera hjul parkeras där vägmärke P är uppsatt. Parkering sker vinkelrätt med fram eller bakhjul mot kantstenen eller motsvarande avgränsning. På alla dessa platser betalas avgift enligt taxa.

  Enligt Trafikförordningens 3 kap 49a § 2 finns en bestämmelse som innebär att en parkeringsbiljett ska placeras i eller på fordonet. Hur det regleras är inte bestämt, bara biljetten och ev tillstånd är synliga av parkeringsvakt. Solna har sedan 1 okober möjlighet till helt digital betalning, vilket underlättar för dessa typ av fordon.

  På parkering där vägmärke för motorcykel är uppsatt tillåts parkering för motorcykel med två hjul. Parkering är avgiftsfri där vägmärke parkering för motorcykel (två hjul) är uppsatt.

  Karta över Solnas motorcykelparkeringar (PDF-dokument, 2,8 MB)

  Cykel och mopedparkering

  Har du en tvåhjulig moped klass II eller cykel får du parkera den på gång- eller cykelbana. Du får dock aldrig parkera så att den står trafikfarligt eller hindrar annan trafik.


 3. Parkeringsautomaten fungerar inte. Hur betalar jag?

  Enklast betalar du parkeringen med din mobiltelefon, läs mer här.

  Om en parkeringsautomat ur funktion ska felanmälan göras Solnas parkeringsövervakningsföretag på telefonnumer 08-7356715

 4. Hur överklagar jag min parkeringsbot?

  Du bestrider en parkeringsanmärkning hos polismyndigheten. Adress till vart du ska överklaga finns på baksidan av utfärdad parkeringsanmärkning.

  Här hittar du överklagan.

 5. Jag har tappat bort min parkeringsbot. Kan jag få uppgifterna för att betala den?

  Om du har tappat bort din parkeringsanmärkning ska du vända dig till Transportstyrelsen. De har alla uppgifter du behöver för att kunna betala boten. Transportstyrelsen når du på telefon 0771-503 503.

 6. Vi har städdag på gatan idag. Varför har det inte varit någon här och städat då?

  Solna stad har inte städdagar utan servicedagar och då sker arbeten både ovan och under mark. Staden städar ofta på de här dagarna, men inte alltid. Arbeten som exempelvis byte av belysning, rensning av brunnar och snöröjning utförs också när det är servicedag. Dagarna används även till att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider. För att planering och utförande av alla arbeten ska kunna göras är det parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.

  Läs mer om servicedagar och se när din gata berörs.

 7. Var får jag parkera husbil, husvagnar och släp?

  Husvagnar och släpvagnar räknas till fordonsslaget släpfordon och ska som grundregel vara registrerade. Vid parkering och annan uppställning av sådana fordon gäller i grunden samma regler som för bilar (och andra motordrivna fordon med undantag av moped klass II).

  Tidsbegränsning, avgiftsplikt och andra villkor för parkering gäller alltså på samma sätt för husvagnar och andra släpvagnar som för bilar och detta oavsett om släpfordonet är kopplat till annat fordon eller frikopplat.

  Vid kantstensparkering ska släpfordonet placeras intill kantstenen i och längs med tillåten färdriktning och vid parkering med markerade rutor med alla hjul inom markeringen. Släpfordonet är ett eget fordon och vid avgiftsbelagd parkering ska avgift erläggas. Även om släpfordonet är sammankopplat med annat fordon.

  Boendeparkeringstillstånd kan inte erhållas för släpfordon.

  Parkering med husbil

  Husbil får parkeras utmed kantsten. Parkering medges med högst 14 dagar, avgift enligt taxa. Parkeringsförbud på servicedag.

 8. Var kan jag parkera en större buss?

  Inom Solna finns en reserverad yta för uppställning av bussar vid exempelvis evenemang. Det är precis innan korsningen Kolonnvägen/Ballonggatan i riktning mot Ritorp. Uppställningen är kostnadsfri.

 9. Får jag parkera framför utfart trots att förbudsskylt saknas?

  Nej.

 10. Hur länge får jag stå på samma parkeringsruta om jag har boendeparkeringstillstånd?

  Om du har boendeparkeringstillstånd får du maximalt stå i samma ruta upp till 14 dagar (förutsatt att ignet parkeringsförbud sker i form av servicedag under perioden). Därefter måste du flytta ditt fordon till en annan ruta.

 11. Var får jag parkera lastbilar?

  Inom Solna stad på gata, väg och parkeringsplats eller på annan allmän plats får fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap inte parkeras, om inte särskilt anvisats. Förbudet gäller alla dagar mellan kl. 22-06.

 12. Vad gör jag om någon felaktig parkerat på min p-plats?

  Vid anmälan måste du lämna registreringsnummer till det fordon som parkerat fel, dina uppgifter som personnummer och ditt registreringsnummer. Tyvärr innebär en felparkering inte att du får ställa dig på en annan plats utan avgift. Om någon har ställt upp ett vrak eller lämnat ett fordon på din plats, så är detta en långdragen process som styrs via lag, kontakta oss via formulär (kontaktformulär) så vi kan hantera ärendet.

Dela: