Parkeringsregler

Taxa för parkering
Det finns en särskild lag, Kommunala avgiftslagen, som reglerar kommunernas möjlighet att ta ut avgift för parkering. Denna säger att "I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning för rätten att parkera …".

Bestämmelsen innebär att alla trafikanter ska behandlas lika och betala avgift enligt samma villkor. De enda undantag som en kommun kan besluta om gäller för nyttoparkering, boendeparkering eller rörelsehindrade. Det finns inte möjlighet att göra undantag för motorcykel eller moped klass I.

Hur länge får jag parkera på en parkeringsplats med endast P-skylten?
Finns endast vägmärket "Parkering" och inga tilläggstavlor får du parkera i högst 24 timmar. 24 timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Parkerar du på en dag då tidsbegränsningen inte gäller börjar dina 24 timmar räknas nästkommande vardag. Exempel: Parkerar du kl. 15.00 på en söndag måste du hämta bilen senast 24.00 på måndag kväll.

Trafikregler och trafikförordningen

Trafikregler regleras i trafikförordningens genom bland annat generella bestämmelser om hur fordon får stanna och parkera. Förbud mot att stanna och parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Läs mer: "Stanna och parkera" på Transportstyrelsen. På Transportstyrelsens hemsida kan du också söka och läsa om lokala trafikföreskrifter både inom Solna stad och andra kommuner i Sverige.

Solna stads allmänna lokala trafikföreskrifter

Dela: