Nyttoparkering

Nyttoparkering innebär att privata och offentliga servicefunktioner som behöver transportera utrustning får tillstånd att parkera där parkeringsförbud råder och att parkera på avgiftsbelagda platser utan att behöva betala.

Avsikten med nyttoparkeringstillstånden är att underlätta för företag som har fordonet som arbetsplats, för budsändning, viss inspektionsverksamhet, särskilda sociala servicefunktioner med mera.

Innehavare av nyttoparkeringstillstånd får vid förrättning ställa upp fordonet dygnet runt högst två timmar i sträck. Uppställning får ske på gata med parkeringsförbud som beslutas genom lokala trafikföreskrifter och utan att erlägga avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser under motsvarande tid. Tillståndet gäller inte på servicedag, då angivna tider med p-förbud ska respekteras.

På parkeringsplatser med kortare uppställningstid än två timmar gäller tidsbegränsning som framgår på respektive plats. Tillstånden innebär inte undantag från generella bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller vägtrafikkungörelsen.

Priset för ett nyttoparkeringstillstånd är 5 000 kronor per år (exklusive moms).

Handläggningstider
Nyansökning/förlängning av tillstånd ca 2 veckor
Byte av fordon ca 1 vecka.

Dela:

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

När du lämnar in en ansökan för nyttoparkering blir tekniska nämnden personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnats in. Det betyder att nämnden är ansvarig för att behandla personuppgifterna på ett lagligt sätt dvs:

  • att vi endast använder de personuppgifter som behövs för att hantera ansökan
  • att uppgifterna inte sparas längre än de behövs dvs två år efter att tillståndet har gått ut
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår korttillverkare och systemleverantör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.