Nyttoparkering

Nyttoparkering innebär att privata och offentliga servicefunktioner som behöver transportera utrustning får tillstånd att parkera där parkeringsförbud råder och att parkera på avgiftsbelagda platser utan att behöva betala.

Avsikten med nyttoparkeringstillstånden är att underlätta för företag som har fordonet som arbetsplats, för budsändning, viss inspektionsverksamhet, särskilda sociala servicefunktioner med mera.

Innehavare av nyttoparkeringstillstånd får vid förrättning ställa upp fordonet dygnet runt högst två timmar i sträck. Uppställning får ske på gata med parkeringsförbud som beslutas genom lokala trafikföreskrifter och utan att erlägga avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser under motsvarande tid. Tillståndet gäller inte på servicedag, då angivna tider med p-förbud ska respekteras.

På parkeringsplatser med kortare uppställningstid än två timmar gäller tidsbegränsning som framgår på respektive plats. Tillstånden innebär inte undantag från generella bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller vägtrafikkungörelsen.

Priset för ett nyttoparkeringstillstånd är 5 000 kronor per år (exklusive moms).

Handläggningstider
Nyansökning/förlängning av tillstånd ca 2 veckor
Byte av fordon ca 1 vecka.

Dela: