Uppsägning förhyrd parkering

Vill du säga upp din förhyrda parkeringsplats? Skriv då till stadens Kontaktcenter via formuläret eller skicka en uppsägning via brev till:

Solna stad
Tekniska förvaltningen, Förhyrd parkering
171 86 Solna

Ange ditt namn, personnummer/organisationsnr, p-platsens adress och nr.

Uppsägningstid är innevarande månad + 3 kalendermånader. Om en plats har avvikande uppsägningstid framgår det av kontraktet.

Dela: