Kötid och regler

Kötiden är idag på 2-7 år och är en uppskattning utifrån omsättningsfrekvens, attraktivitet samt antal tillgängliga platser i respektive parkeringsområde. Parkeringsplatserna har alla möjlighet att söka. I övrigt erbjuds allmän parkering längs med eller vid gatan. Solna har ingen uthyrning av platser för lastbilar. Man behöver inte vara mantalsskriven i Solna för att få hyra en parkeringsplats. Den som hyr en p-plats svarar själv för städning på platsen.

Om du uppfyller nedanstående krav kan du anmäla dig till stadens kö.

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Du ska ha ett giltigt svenskt personnummer eller representera ett företag med ett giltigt svenskt organisationsnummer
  • Du måste ha en giltig e-postadress då tjänsten delvis styrs via mail

Ansökan måste registreras av dig själv via e-tjänsten. Solna stads kontaktcenter kan hjälpa dig med instruktioner men kan inte göra registreringen åt dig. Kontot du skapar är personligt och du är själv ansvarig för att hålla det öppet genom att logga in då och då. Likaså är du själv ansvarig för att uppdatera dina adress-/personuppgifter vid behov – särskilt viktigt är att du alltid har en korrekt mailadress registrerad då all viktig kommunikation från onlinetjänsten kommer ske via mail.

Efter registrering i portalen samlar du köpoäng i en takt av ett per dygn. Du kan själv se dina köpoäng genom att logga in i onlinetjänsten.

Lediga platser publiceras på portalen under en begränsad period och alla aktiva sökande har möjlighet att anmäla sitt intresse för dem. Du behöver alltså inte ha med den lediga platsen i dina angivna önskemål för att kunna anmäla ditt intresse för att hyra den. Då publiceringsperioden gått ut tillfaller platsen intressenten med flest köpoäng.

Om du får en plats tilldelad till dig görs en vanlig kreditprövning och om du inte har några betalningsanmärkningar eller obetalda skulder till Solna stad kommer du erbjudas ett kontrakt.

Om du tre gånger tackar nej till erbjudandet om en plats, så blir du spärrad i kön i 6 månader. Dock behåller du dina köpoäng under tiden.

Du kan bara stå i kö för en parkerings- eller garageplats i taget. Om du blir tilldelad en plats och accepterar den så nollställs din kötid. Om du önskar anmäla dig till ytterligare en plats börjar du om på noll poäng.

Dagparkering

Vissa parkeringsplatser i Solna delas mellan olika användare under dygnet. Dagparkering innebär att man hyr en parkeringsplats på dagtid. Övrig tid gäller avgift och boendeparkering på platsen.

Läs mer om dagparkering här.

Felparkerat fordon på din förhyrda plats

Du har alltid möjlighet att kontakta vår driftcentral (parkeringsövervakning), som är öppen dygnet runt, för att få hjälp om ett fordon exempelvis hindrar in- eller utfart till ditt garage. Driftcentralen når du på telefon 08 7356715.

Dela: