Förhyrd plats med motorvärmaruttag

För dig som har ett eluttag på din parkeringsplats är det avsett för en motorvärmare på max 600 W. Du kan således inte koppla in både motorvärmare och kupévärmare. Du har inte heller möjlighet att ladda ett elfordon på platsen.

För dig som har ett eluttag på din parkeringsplats är det avsett för en motorvärmare på max 600 W. Du kan således inte koppla in både motorvärmare och kupévärmare. Du har inte heller möjlighet att ladda ett elfordon på platsen.
Om effekten överskrids så innebär det att huvudsäkringen kan lösa ut. Då blir samtliga motorvärmaruttag på parkeringsplatsen oanvändbara till dess att vi har bytt huvudsäkringen.

Ställ in avresetiden via knappvalen

För att motorvärmaren ska fungera måste du ställa in avresetiden via knapparna för respektive plats. Elen startar ca 1,5-2 timmar före din avrestid och värmer på så sätt upp din motor vilket ger en lägre bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp.

Särskilda villkor avseende upplåtelse av bilplats med eluttag gäller särskilt att:

 • Anslutningskabel tillhandahålls av hyrestagaren
 • Endast elapparat och anslutningskabel som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas
 • Eluttaget alltid ska hållas låst
 • Anslutningskabel får inte vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat
 • Hyrestagaren omedelbart till Solna stad ska anmäla uppkommet fel på eluttaget
 • Hyrestagaren ansvarar får att elapparat och anslutningskabel vid användning är i fullgott skick
 • Elström kommer att vara påkopplad under perioden 15 september – 15 maj
 • Hyrestagaren förbinder sig att inte använda elapparater med större sammanlagd effekt än 600 watt

Felsökning
Om elstolpen inte fungerar prova följande steg innan du felanmäler elstolpen till vårt Kontaktcenter.

 • Dra ut samtliga kontakter
 • Tryck på jordfelsbrytan (den lilla knappen bredvid automatsäkringen).
 • Fäll upp/ned automatsäkringen till läge 1
 • Sätt i kontakt, justera avresetiden och prova om el finns.
 • Om inget av ovanstående fungerar felanmäl gärna via vårt felanmälningsformulär skriv in parkeringsområde och vilken plats felet avser.
Dela: