Avgifter och zoner

Solna stad har under 2019 genomfört en omfattande utredning kring stadens parkeringsförutsättningar med utgångspunkten att öka tillgänglighet och framkomligheten på stadens gator. Som en konsekvens av detta har beslut fattats om höjda avgifter för boende-, besöks-, och förhyrd parkering.

Differentierad hyresnivå

De nya hyresnivåerna utgår från det aktuella områdets tillgång och efterfrågan av bilplatser med en matchning till närliggande parkeringsanläggningar. Därför införs två hyresnivåer, Zon A och Zon B. Nedan listade avgifter i respektive zon och för respektive bilplatstyp. Avgifterna gäller för 2019. Därefter kommer avgiften att höjas med 5 % årligen. Höjningen sker i januari.

Så genomförs hyreshöjningen

För att kunna genomföra hyreshöjningen och villkorsförändringarna har samtliga befintliga avtal behövt sägas upp. Däremot erbjuds de som i dagsläget hyr plats att hyra samma plats, med ett nytt avtal. Alla hyresgäster med befintligt avtal kommer under 2019 att få information och nya avtal skickade till sig.

Månadshyra inom Zon A, Råsunda och centrumnära anläggningar

 • Dagparkering: 490 kronor per månad
 • Parkeringsplats utan el: 696 kronor per månad
 • Parkeringsplats med el: 846 kronor per månad

Månadshyra Zon B, Övriga parkeringsanläggningar (förutom garage)

 • Dagparkering: 392 kronor per månad
 • Parkeringsplats utan el: 557 kronor per månad
 • Parkeringsplats med el: 707 kronor per månad

Nya hyror för garageplatser

 • Garageplats: 903 kronor per månad
 • Garagebox: 3000 kronor per månad
 • Gallerbur: 1200 kronor per månad
 • Motorcykelplats: 461 kronor per månad
 • Bilplats på tak (utomhus): 591 kronor per månad

Du hittar de olika zonerna i den här länken.

Dela: