Ändrade villkor och uppsägning av bilplatser

Solna stad har under 2019 genomfört en omfattande utredning kring stadens parkeringsförutsättningar med utgångspunkten att öka tillgänglighet och framkomligheten på stadens gator. Som en konsekvens av detta planeras kommunfullmäktige att fatta beslut den 27 maj om nya avgifter och taxor för besöks- och boendeparkering. De nya taxorna börjar gälla under hösten. I samband med denna genomlysning så har staden gjort en översyn av hyresnivåer och villkoren för förhyrd parkering för att dessa ska harmonisera med övriga parkeringsalternativ.

För att kunna genomföra hyreshöjningen och de villkorsförändringar som nu sker behöver alla befintliga avtal sägas upp. Däremot erbjuds de som i dagsläget hyr plats att hyra samma plats, med ett nytt avtal. Alla med befintligt avtal kommer att få information och nya avtal skickade till sig.

Differentierad hyresnivå

Justering av hyresnivån genomförs, där den nya hyresnivån ska utgå från det aktuella områdets tillgång och efterfrågan av bilplatser med en matchning till närliggande parkeringsanläggningar. Därför införs två hyresnivåer, Zon A och Zon B.

Månadshyra inom Zon A, Råsunda och centrumnära anläggningar

 • Dagparkering: 490 kronor per månad
 • Parkeringsplats utan el: 696 kronor per månad
 • Parkeringsplats med el: 846 kronor per månad

Månadshyra Zon B, Övriga parkeringsanläggningar (förutom garage)

 • Dagparkering: 392 kronor per månad
 • Parkeringsplats utan el: 557 kronor per månad
 • Parkeringsplats med el: 707 kronor per månad

Nya hyror för garageplatser

 • Garageplats: 903 kronor per månad
 • Garagebox: 3000 kronor per månad
 • Gallerbur: 1200 kronor per månad
 • Motorcykelplats: 461 kronor per månad
 • Bilplats på tak (utomhus): 591 kronor per månad

Du hittar de olika zonerna i den här länken.

Dela: