Hyra parkeringsplats

För personbilar finns det i Solna cirka 4 000 parkeringsplatser på stadens mark eller i stadens parkeringsgarage för långtidsuthyrning.

Letar du efter en parkeringsplats att hyra?

På kartan till höger ser du var det finns parkeringsplatser och garage att hyra genom Solna stad. Via stadens e-tjänst kan du själv anmäla intresse för att hyra en parkerings- eller en garageplats. Har du inte tillgång till en dator eller önskar hjälp är du välkommen registrera ett konto och bekräfta din köplats på en av Stadshusets datorer, Stadshusgången 2 i Solna Centrum. Har du övriga frågor kontakta gärna Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00.

Vägen till en parkeringsplats - så här går det till:

Här kan du läsa om hur det går till att få en plats genom Solna stad.

1) Registrera dig via e-tjänsten

För att kunna få en parkeringsplats via Solna stad registrerar du dig via denna e-tjänst och väljer vilka områden du är intresserade av.

2) Se när lediga platser publiceras

När en plats blir ledig så publiceras den under stadens e-tjänst under 4 dagar.

3) Anmäl ditt intresse

När en plats är publicerad kan du anmäla ditt intresse för att hyra den. Att du anmält ditt intresse av platsen innebär inte att du får platsen. Endast de med högst köpoäng kommer i nästa steg att uppmanas att ansöka om platsen. Efter 4 dagar avpubliceras platsen från e-tjänsten.

4) Ansök

Om du är en av de intresserade med högst köpoäng kommer du att få ett mail som uppmanar dig att ansöka om den lediga platsen via e-tjänsten. Du kan maximalt anmäla ditt intresse för 5 publicerade platser i taget. I normalfallet är det den platsen som ligger närmast din adress. Om du tre gånger tackar nej till erbjudandet om en plats, så blir du spärrad i kön i 6 månader. Dock behåller du dina köpoäng under tiden.

5) Erbjudande om plats och skriv kontrakt

Har du högst köpoäng och är godkänd efter kreditprövning erbjuds du platsen via brev med bifogat kontrakt och svarskuvert. Kontraktet ska vara Solna stad tillhanda 7 dagar senare, annars kommer den med näst högst köpoäng erbjudas platsen. När kontraktet är underskrivet och Solna stad tillhanda så kommer de som uppmanats att söka men som inte erbjudits platsen att meddelas detta via mail.

6) När platsen är din

I kontraktet står det från vilket datum platsen kan börja användas. Om platsen har el-stolpe eller ligger i ett garage så hämtas nycklar och eventuella taggar på Solna stadshus.

Information om ändrade villkor och uppsägning av bilplatser

Solna stad har under 2019 genomfört en omfattande utredning kring stadens parkeringsförutsättningar med utgångspunkten att öka tillgänglighet och framkomligheten på stadens gator. Som en konsekvens av detta har beslut fattats om höjda avgifter för boende-, besöks-, och förhyrd parkering. Du kan läsa mer om beslutet och de nya taxorna här.

Dela:

Relaterade dokument

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-mail och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla ansökan om förhyrd parkering för att kunna ingå avtal mellan sökande och Solna stad om en bilplats. Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande avseende namn, personnummer, registreringsnummer, adress, e-mail och telefonnummer.

Solna stad inhämtar även kredituppgifter från ett kreditupplysningsföretag. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att ingå avtal om förhyrd parkeringsplats. Dina uppgifter kommer att gallras tre år efter att kontraktet upphört. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kreditupplysningsföretaget och vår systemleverantör.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.