Frågor och svar

Parkering på allmän plats

 1. Hur fungerar boendeparkering?

  Boendeparkering innebär att boende i Solna har möjlighet att parkera till en lägre kostnad. Parkering sker med boendeparkeringstillstånd + biljett på gator med tilläggstavla "boende i Solna" uppsatt. För att bli godkänd för ett boendeparkeringstillstånd ska du vara folkbokförd i Solna och stå som ägare av bilen. Boendeparkering gäller max 14 dagar. Ansökan gör du genom att fylla i dina uppgifter här.

 2. Kan jag ansöka om boendeparkering för min tjänstebil?

  Ja, du kan ansöka om boendeparkering om du har en tjänstebil eller leasingbil. Du ska vara folkbokförd i Solna och bifoga ett intyg från din arbetsgivare att du får använda bilen privat.

 3. Hur länge är ett tillstånd för boendeparkering giltigt?

  Tillståndet är giltigt i två år och behöver förnyas genom att du själv gör en ny ansökan. Det sker alltså inte automatiskt. Ditt boendeparkeringsmärke (biljett) som du köpt är inte giltigt utan tillståndet.

 4. Kan jag lämna tillbaka mitt månadsmärke för boendeparkering?

  Solna stad betalar tillbaka märket för boendeparkering vid två tillfällen. Du ska antingen ha flyttat till en annan kommun eller att din bil har skrotats.

  Märket lämnas in personligen i Solna stads reception.

 5. Finns det ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd?

  Tillfälligt tillstånd kan beviljas om sökande flyttat till Solna eller bytt fordon och nya uppgifter ännu inte registrerats i SPAR (folkbokföringsregistret) respektive CBR (centrala bilregistret). Tillfälligt tillstånd kan även ges för ersättningsfordon vid stöld eller exempelvis reparationer av ordinarie fordon om kopia av polisanmälan respektive ordinarie tillståndsdekal lämnas in.

  Tillfälligt tillstånd för boendeparkering hämtas ut i receptionen i Solna stadshus, Stadshusgången 2 i Solna centrum. Tillfälliga tillstånd kan inte skickas.

 6. Parkeringsautomaten fungerar inte. Hur betalar jag?

  Enklast betalar du parkeringen med din mobiltelefon, läs mer här.

  Om en parkeringsautomat ur funktion ska felanmälan göras Solnas parkeringsövervakningsföretag på telefonnumer 08-7356715

  Om automaten ur funktion måste du köpa biljett i närmaste fungerande parkeringsautomat. Här hittar du stadens alla parkeringsautomater.

 7. Hur överklagar jag min parkeringsbot?

  Du bestrider en parkeringsanmärkning hos polismyndigheten. Adress till vart du ska överklaga finns på baksidan av utfärdad parkeringsanmärkning.

  Här hittar du överklagan.

 8. Jag har tappat bort min parkeringsbot. Kan jag få uppgifterna för att betala den?

  Om du har tappat bort din parkeringsanmärkning ska du vända dig till Transportstyrelsen. De har alla uppgifter du behöver för att kunna betala boten. Transportstyrelsen når du på telefon 0771-503 503.

 9. Vi har städdag på gatan idag. Varför har det inte varit någon här och städat då?

  Solna stad har inte städdagar utan servicedagar och då sker arbeten både ovan och under mark. Staden städar ofta på de här dagarna, men inte alltid. Arbeten som exempelvis byte av belysning, rensning av brunnar och snöröjning utförs också när det är servicedag. Dagarna används även till att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider. För att planering och utförande av alla arbeten ska kunna göras är det parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.

  Läs mer om servicedagar och se när din gata berörs.

 10. Hur många p-platser finns det i Solna?

  Drygt 36 000 (exklusive Mall of Scandinavia och Friends arena)

 11. Hur många av Solnas p-platser är avgiftsbelagda?

  Solna stad har avgift dygnet runt på alla parkeringsplatser på allmän platsmark.

 12. Vad kostar det att parkera på Solna stads platser?

  Taxa besöksparkering

  • 8 kr i timmen eller 80 kr per dygn på bostadsgator.
  • 10 kr i timmen för besökande på arbetsplatsgator.
  • 12 kr i timmen på centrumnära gator.
 13. Var får jag parkera husvagnar och släp?

  Husvagnar får parkeras där parkering är tillåten mot avgift. Där parkering är markerad ska parkering ske inom rutan.

  Fordon och släp/husvagn som är ihopkopplade räknas som ett fordon = en biljett.

 14. Var kan jag parkera en större buss?

  Inom Solna finns en reserverad yta för uppställning av bussar vid exempelvis evenemang. Det är precis innan korsningen Kolonnvägen/Ballonggatan i riktning mot Ritorp. Uppställningen är kostnadsfri.

 15. Får jag parkera framför utfart trots att förbudsskylt saknas?

  Nej.

 16. Hur länge får jag stå på samma parkeringsruta om jag har boendeparkeringstillstånd?

  Om du har boendeparkeringstillstånd får du maximalt stå i samma ruta upp till 14 dagar (förutsatt att ignet parkeringsförbud sker i form av servicedag under perioden). Därefter måste du flytta ditt fordon till en annan ruta.

 17. Var får jag parkera lastbilar?

  Inom Solna stad på gata, väg och parkeringsplats eller på annan allmän plats får fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap inte parkeras, om inte särskilt anvisats. Förbudet gäller alla dagar mellan kl. 22-06.

Förhyrd parkering

 1. Hur säger jag upp min parkeringsplats? Hur lång är uppsägningstiden?

  Skriv till stadens Kontaktcenter på via formuläret eller skicka en uppsägning via brev till:

  Solna stad
  Tekniska förvaltningen, Förhyrd parkering
  171 86 Solna

  Ange ditt namn, personnummer/organisationsnr, p-platsens adress och nr. Uppsägningstid är innevarande månad + 3 kalendermånader. Om en plats har avvikande uppsägningstid framgår det av kontraktet.

 2. Hur uppdaterar jag min intresseanmälan för förhyrd parkering?

  En gång per år får du en påminnelse till den mail-adress som du uppgivit om att uppdatera din intresseanmälan. Du behöver då logga in på hyrdparkering.solna.se.

  Uppdatera intresseanmälan - steg för steg

  • För att uppdatera sin intresseanmälan
  • Klicka på P-plats (xxx poäng)
  • Ändra din intresseanmälan eller klicka bara på Spara
 3. Hur räknas mina köpoäng?

  Du får en poäng per dag, alltså får tidigast anmäld först erbjudande om en plats. Vid intresseanmälan på aktuell parkeringsplats ges erbjudande till de personer med högst köpoäng.

 4. Förlorar jag mina köpoäng när jag accepterar ett erbjudande/skriver kontrakt?

  Ja, efter att kontraktet är giltigt nollställs dina köpoäng. Du kan dock ställa dig i kö igen för att ha möjlighet till annan plats eller byte.

 5. Hur beställer jag en ny tagg/nyckel till garage/elstolpe?

  Skriv till stadens kontaktcenter via kontaktformuläret.

 6. Hur vet jag vilken köplats jag har?

  Den person som gör en intresseanmälan till en ledig parkeringsplats med högst antal poäng (köande dagar) får erbjudande först. Det innebär att det är svårt att beräkna hur lång kö det är till en parkeringsplats. Vissa parkeringsplatser har väldigt låg omsättning vilket innebär att kötiden kan vara mycket lång.

 7. Hur många erbjudanden kan jag tacka nej till/inte svara på utan att förlora mina köpoäng?

  Du kan tacka nej till hur många som helst bara du är aktiv och loggar in i portalen en gång om året.

 8. Om jag redan hyr parkeringsplatsen, behöver jag skapa ett inlogg och hur gör jag för att byta p-plats?

  Du kan ställa sig i kö trots att du redan hyr en plats. Men vi har ingen byteskö.

 9. Vad gör jag om någon felaktig parkerat på min p-plats?

  Vid anmälan måste du lämna registreringsnummer till det fordon som parkerat fel, dina uppgifter som personnummer och ditt registreringsnummer. Tyvärr innebär en felparkering inte att du får ställa dig på en annan plats utan avgift. Om någon har ställt upp ett vrak eller lämnat ett fordon på din plats, så är detta en långdragen process som styrs via lag, kontakta oss via formulär (kontaktformulär) så vi kan hantera ärendet.

 10. Hur felanmäler jag något i garage/p-plats?

  Ring stadens kontaktcenter 08-746 10 00 som vidarebefordrar till berörd förvaltare.

Dela: