Frågor och svar

Parkering på allmän plats

 1. Vart kan jag parkera min fyrhjuling eller mopedbil?

  Motorcykel, fyrhjuling, mopedbil med två till fler hjul parkeras där vägmärke P är uppsatt. På parkering där vägmärke för motorcykel är uppsatt tillåts parkering för motorcykel med två hjul. Parkering är avgiftsfri där vägmärke parkering för motorcykel (två hjul) är uppsatt.

 2. Hur fungerar boendeparkering?

  Boendeparkering innebär att boende i Solna har möjlighet att parkera till en reducerad parkeringsavgift. Parkering sker med boendeparkeringstillstånd på gator med tilläggstavla "boende i Solna" uppsatt. För att bli godkänd för ett boendeparkeringstillstånd ska du vara folkbokförd i Solna och stå som ägare av bilen. Boendeparkering gäller max 14 dagar. Ansökan gör du genom att fylla i dina uppgifter här.

 3. Kan jag ansöka om boendeparkering för min tjänstebil?

  Ja, du kan ansöka om boendeparkering om du har en tjänstebil. Du ska vara folkbokförd i Solna och lämna in ett intyg från din arbetsgivare att du får använda bilen privat.

 4. Hur länge är ett tillstånd för boendeparkering giltigt?

  Tillståndet är giltigt i två år och behöver förnyas genom att du själv skickar in en ny ansökan. Det sker alltså inte automatiskt. Ditt boendeparkeringsmärke (biljett) som du köpt är inte giltigt utan tillståndet.

 5. Kan jag lämna tillbaka mitt månadsmärke för boendeparkering?

  Solna stad betalar tillbaka märket för boendeparkering vid två tillfällen. Du ska antingen ha flyttat till en annan kommun eller att din bil har skrotats (bilen ska då vara avregistrerad).

  Vid inlämning av märke vill vi ha personnummer, uppgifter till bankkonto, namn, adress, och förklaring till varför månadsmärket återlämnas. Märket lämnas in personligen i Solna stads reception.

 6. Finns det ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd?

  Tillfälligt tillstånd kan hämtas ut om sökande flyttat till Solna eller bytt fordon och nya uppgifter ännu inte registrerats i SPAR (folkbokföringsregistret) respektive CBR (centrala bilregistret). Tillfälligt tillstånd kan även ges för ersättningsfordon vid stöld eller exempelvis reparationer av ordinarie fordon om kopia av polisanmälan respektive ordinarie tillståndsdekal lämnas in.

  Tillfälligt tillstånd för boendeparkering hämtas ut i receptionen i Solna stadshus, Stadshusgången 2 i Solna centrum. Tillfälliga tillstånd kan inte skickas.

 7. Parkeringsautomaten fungerar inte. Hur betalar jag?

  Enklast betalar du parkeringen med din mobiltelefon, läs mer här.

  Om en parkeringsautomat ur funktion ska felanmälan göras Solnas parkeringsövervakningsföretag på telefonnumer 08-7356715

  Om automaten ur funktion hänvisar vi dig till att betala din biljett i närmaste fungerande parkeringsautomat. Här hittar du stadens alla parkeringsautomater.

 8. Hur överklagar jag min parkeringsbot?

  Du bestrider en parkeringsanmärkning hos polismyndigheten. Adress till vart du ska överklaga finns på baksidan av utfärdad parkeringsanmärkning.

 9. Jag har tappat bort min parkeringsbot. Kan jag få uppgifterna för att betala den?

  Om du har tappat bort din parkeringsbot ska du vända dig till Transportstyrelsen. De har alla uppgifter du behöver för att kunna betala boten. Transportstyrelsen når du på telefon 0771-503 503.

 10. Vi har städdag på gatan idag. Varför har det inte varit någon här och städat då?

  Solna stad har inte städdagar utan servicedagar och då sker arbeten både ovan och under mark. Staden städar ofta på de här dagarna, men inte alltid. Arbeten som exempelvis byte av belysning, rensning av brunnar och snöröjning utförs också när det är servicedag. Dagarna används även till att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider. För att planering och utförande av alla arbeten ska kunna göras är det parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.

  Läs mer om servicedagar och se när din gata berörs.

 11. Hur många p-platser finns det i Solna?

  Drygt 36 000 (exklusive Mall of Scandinavia och Friends arena)

 12. Hur många av Solnas p-platser är avgiftsbelagda?

  Solna stad har avgift dygnet runt på alla parkeringsplatser på allmän platsmark.

 13. Vad kostar det att parkera på Solna stads platser?

  Taxa besöksparkering

  • 8 kr i timmen eller 80 kr per dygn på bostadsgator.
  • 10 kr i timmen för besökande på arbetsplatsgator.
  • 12 kr i timmen på centrumnära gator.

  Taxa för boendeparkering

  • 300 kr per månad
  • 750 kr för säsongsmärke
  • 20 kr/dygn

 14. Hur mycket betalar felparkerarna i Solna?

  Cirka 20 miljoner kronor under 2014. 37 316 felparkeringar noterades.

 15. Hur mycket ger biljettautomaterna i intäkter?

  Under 2014 gav biljettautomaterna staden drygt 5 miljoner kronor i intäkter.

 16. Var får jag parkera motorcykeln?

  På MC-parkering får bara tvåhjuliga fordon parkera. Parkering på platser markerade med vägmärke för MC är avgiftsfri. Fyrhjulingar och mopedbilar ska parkera på vanliga parkeringsrutor.

  MC-parkering på gata med vägmärke "P" är också tillåten och avgiftsfri. Du har även inom Solna stad möjlighet att parkera vinkelrätt mot kantsten eller motsvarande avgränsning.

 17. Var får jag parkera husvagnar och släp?

  Husvagnar får parkeras där parkering är tillåten mot avgift. Där parkering är markerad ska parkering ske inom rutan.

  Fordon och släp/husvagn som är ihopkopplade räknas som ett fordon.

 18. Var kan jag parkera en större buss?

  Inom Solna finns en reserverad yta för uppställning av bussar vid exempelvis evenemang. Det är precis innan korsningen Kolonnvägen/Ballonggatan i riktning mot Ritorp. Uppställningen är kostnadsfri.

 19. Får jag parkera framför utfart trots att förbudsskylt saknas?

  Nej.

 20. Hur länge får jag stå på samma parkeringsruta om jag har boendeparkeringstillstånd?

  Om du har boendeparkeringstillstånd får du maximalt stå i samma ruta 14 dagar. Därefter måste du flytta ditt fordon till en annan ruta.

 21. Var får jag parkera lastbilar?

  Inom Solna stad på gata, väg och parkeringsplats eller på annan allmän plats får fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap inte parkeras, om inte särskilt anvisats. Förbudet gäller alla dagar mellan kl. 22-06.

 22. Hur länge får jag stå på samma gästparkeringsruta?

  Vägmärket P betyder parkering tillåten.

Förhyrd parkering

 1. Hur säger jag upp min parkeringsplats? Hur lång är uppsägningstiden?

  Skriv till stadens Kontaktcenter på via formuläret eller skicka en uppsägning via brev till:

  Solna stad
  Tekniska förvaltningen, Förhyrd parkering
  171 86 Solna

  Ange ditt namn, personnummer/organisationsnr, p-platsens adress och nr. Uppsägningstid är innevarande månad + 3 kalendermånader. Om en plats har avvikande uppsägningstid framgår det av kontraktet.

 2. Hur uppdaterar jag min intresseanmälan för förhyrd parkering?

  Du behöver logga in på portalen hyrdparkering.solna.se minst en gång per år.

  Uppdatera intresseanmälan - steg för steg

  • För att uppdatera sin intresseanmälan
  • Klicka på P-plats (xxx poäng
  • )Ändra din intresseanmälan eller klicka bara på SparaKlart
 3. Får jag en påminnelse om att göra detta?

  Ja, en gång per år får du en påminnelse till den mail-adress som du uppgivit.

 4. Hur räknas mina köpoäng?

  Du får en poäng per dag, alltså får tidigast anmäld först erbjudande om en plats.

 5. Förlorar jag mina köpoäng när jag accepterar ett erbjudande/skriver kontrakt?

  Ja, efter att kontraktet är giltigt nollställs dina köpoäng.

 6. Hur beställer jag en ny tagg/nyckel till garage/elstolpe?

  Ring stadens kontaktcenter 08-746 10 00, som vidarebefordrar till berörd förvaltare.

 7. Hur vet jag vilken köplats jag har?

  Det vet du inte eftersom att alla som står i kön kan byta val av område och då ändras köordningen i det aktuella området.

 8. Hur många erbjudanden kan jag tacka nej till/inte svara på utan att förlora mina köpoäng?

  Du kan tacka nej till hur många som helst bara du är aktiv och loggar in i portalen en gång om året.

 9. Om jag redan hyr parkering av platsen, behöver jag skapa ett inlogg och hur gör jag för att byta p-plats?

  Du kan ställa sig i kö trots att du redan hyr en plats. Men vi har ingen intern byteskö.

 10. Vad gör jag om någon felaktig parkerat på min p-plats?

  Du ringer det nummer som är anslaget vid parkeringsområdet och anger sin p-plats. Ansvarig parkeringsövervakare åker då ut och utfärdar en kontrollavgift.

 11. Hur felanmäler jag något i garage/p-plats?

  Ring stadens kontaktcenter 08-746 10 00 som vidarebefordrar till berörd förvaltare.

Dela: