Detaljerade regler om boendeparkering

Här hittar du alla detaljer som gäller för boendeparkering i Solna.

Grundregler

 • Sökande ska vara folkbokförd i Solna stad.
 • Sökande ska stå som ägare/brukare av det fordon för vilket tillstånd söks.
 • Sökande ska ha körkort/körkortstillstånd för det fordon som man söker tillstånd för.
 • Fordonet ska vara svenskregistrerat (personbil/lastbil med totalvikt under 3,5 ton).
 • Fordonet ska vara i trafik. Det får inte vara avställt eller ha kör- eller brukandeförbud.
 • Fordonet ska ha en godkänd kontrollbesiktning, vara försäkrat och skattat.
 • Endast ett tillstånd kan utfärdas per personnummer, men om fler personer i hushållet har körkort/körkortstillstånd kan dessa också ansöka om parkeringstillstånd (manuell hantering krävs via Kontaktcenter).
 • Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning, vändskiva, för påhängsvagn, kan inte erhålla boendeparkeringstillstånd).
 • Om fordonets registreringsskyltar tidigare är efterlysta hos polisen, krävs en manuell hantering, kontakta Kontaktcenter på telefon eller besök receptionen för att få tillstånd.
 • Missbruk medför indragning av tillståndet.
 • Tillståndet måste förnyas efter två år genom en ny ansökan.

Tjänstebil, Arbetsgivarens fordon/leasingavtal

 • Du kan få boendeparkering för arbetsgivarens fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.
 • Tjänstefordon registrerade på privatperson ex enskild firma, måste komplettera med tjänstebilsintyg per post eller besöka receptionen i stadshuset då detta inte går att genomföra i e-tjänsten.

Fordonsbyte

 • Vid fordonsbyte kan boendeparkeringstillstånd och månads/säsongsmärke bytas ut mot nytt tillstånd i stadshusets reception. Ta med det gamla tillståndet och månadsmärke/säsongsmärke.

Tillfälliga tillstånd - Nyinflyttad till Solna

 • Tillfälligt tillstånd kan meddelas om sökande flyttat till Solna eller bytt fordon och nya uppgifter ännu inte registrerats i folkbokföringsregistret respektive vägtrafikregistret.
 • För att intyga flytt till Solna innan uppgifterna registrerats bifogas bostadskontrakt alternativt köpekontrakt (Tillfälligt tillstånd utfärdas tidigast för det datum som står på köpe/hyreskontrakt och i max 4 veckor).

Tillfälliga tillstånd - Ersättningsfordon/Stöld, reparataion

 • Tillfälligt tillstånd kan ges för ersättningsfordon vid stöld eller exempelvis reparationer av ordinarie fordon om kopia av polisanmälan respektive ordinarie tillståndsdekal lämnas in. Om ditt ordinarie fordon är på verkstad behövs ett intyg från verkstad/hyrbilsfirma, där fordonsuppgifter framgår, kontaktuppgifter till verkstad samt uppskattat reparationstid. Hyr du en bil via biluthyrningsföretag ska en kopia på hyresavtalet tas med.
 • Vid stöld ersätts inte köpt månads/säsongsmärke, detta får regleras via egen försäkring.

Parkering och användning

 • Parkeringstillståndet ska vara placerat i vindrutans nedre högra hörn och vara väl läsbart utifrån. När tillståndet utnyttjas ska fastställd avgift vara erlagd.
 • Med boendeparkeringsmärke kan du parkera din bil i max 14 dagar i sträck förutsatt att inget parkeringsförbud finns under perioden. (ex Servicedag).
 • Skyltar med tilläggstavla "Boende Solna" anger var parkering kan ske.
 • Tillståndet medger inte rätt att parkera när parkeringsförbud gäller. Felparkering kan medföra att fordonet flyttas på ägarens bekostnad.
 • Avgift erläggs genom inköp av månadsmärke/säsongsmärke eller parkeringsbiljett från automat avsedd för boendeparkering. Märket eller biljetten placeras intill parkeringstillståndet väl läsbart utifrån och är giltigt endast tillsammans med giltigt parkeringstillstånd. På månadsmärke/säsongsmärke ska fordonets registreringsnummer vara antecknat med kulspetspenna. Lägsta avgift för parkeringsbiljett är för ett dygn. Tilläggsavgift för längre tid kan därefter erläggas. Anvisningar på biljettautomat ska följas.
 • Parkeringstillstånd och månadsmärke/säsongsmärke är personliga och får inte överlåtas. Vid försäljning av fordonet och/eller flyttning från Solna skall parkeringstillståndet sändas/lämnas till Solna stad.
 • Innehav av tillstånd innebär inte att bilplats garanteras.

Avslut/Återbetalning av boendeparkering

 • Solna stad återbetalar månadsmärke vid två tillfällen. Du ska antingen flytta till en annan kommun eller fordonet ska skrotats under gällande tid för månadsmärket. För återbetalning krävs underlag som adressändring hos Skatteverket eller intyg om skrotning. Återbetalning sker från den dag månadsmärket kommer Solna stad tillhanda. Du måste lämna in månadsmärke i receptionen i stadshuset och fylla i en ersättningsblanket eller sända underlag till oss via post. Återbetalning av annan anledning är ej giltig. Återbetalning under 100 kr medges ej.
Dela: