Besöksparkering

Här finns information för dig som är på besök och parkerar i Solna.

Bild på parkerade bilar längs gata

Om du besöker Solna tillfälligt betalar du avgift i automat för att parkera alla dagar dygnet runt.

  • Besöksparkering på bostadsgator 8 kr/tim (med en maxgräns på 80 kr per dygn) (Taxa A)
  • Besöksparkering på arbetsplatsgator 10 kr/tim (Taxa B)
  • Besöksparkering på centrumgator 12 kr/tim (Taxa C)

Här finns information om hur du kan betala parkeringsavgift i Solna.

Motorcykelparkering

Två, tre och fyrhjulig motorcykel samt mopedbilar kan parkera på vanliga parkeringsrutor utan att erlägga avgift. Parkering sker vinkelrätt med fram eller bakhjul mot kantstenen eller motsvarande avgränsning. På plats för MC-parkering får bara tvåhjuliga fordon parkera. Parkering på platser markerade med vägmärke för MC är avgiftsfri.

Karta över Solnas motorcykelparkeringar (PDF-dokument, 2,8 MB)

Cykel och mopedparkering

Har du en tvåhjulig moped klass II eller cykel får du parkera den på gång- eller cykelbana. Du får dock aldrig parkera så att den står trafikfarligt eller hindrar annan trafik.

Nya parkeringsplatser Armégatan och Ekelundsvägen
På Armégatan och Ekelundsvägen finns det två nya parkeringsplatser. Här parkerar du med boendeparkering (dekal) eller mobilbetalning enligt skyltar.

Parkering med husvagnar och andra släpvagnar

Husvagnar och släpvagnar räknas till fordonsslaget släpfordon och ska som grundregel vara registrerade. Vid parkering och annan uppställning av sådana fordon gäller i grunden samma regler som för bilar (och andra motordrivna fordon med undantag av moped klass II).

Tidsbegränsning, avgiftsplikt och andra villkor för parkering gäller alltså på samma sätt för husvagnar och andra släpvagnar som för bilar och detta oavsett om släpfordonet är kopplat till annat fordon eller frikopplat.

Vid kantstensparkering ska släpfordonet placeras intill kantstenen i och längs med tillåten färdriktning och vid parkering med markerade rutor med alla hjul inom markeringen. Släpfordonet är ett eget fordon och vid avgiftsbelagd parkering ska avgift erläggas. Även om släpfordonet är sammankopplat med annat fordon.

Boendeparkeringstillstånd kan inte erhållas för släpfordon.

Parkering med husbil

Husbil får parkeras utmed kantsten. Parkering medges med högst 7 dagar, avgift enligt taxa. Parkeringsförbud på servicedag.

Dela:

Relaterade länkar