Parkering

Gator och vägar är i första hand till för den rörliga trafiken. I Solna råder områdesförbud. Det innebär att parkering endast får ske på gator och platser där det är skyltat att parkering är tillåten.

parkeringsplatser i Solna

Här finns information samlad om besöksparkering, boendeparkering, nyttoparkering och parkering för personer med funktionsnedsättning. Du hittar också information om när det är så kallade servicedagar (drift- och underhållsarbete) på din gata. Läs också om hur du kan betala parkering med mobilen och vad som gäller angående felparkering i Solna.

Boendeparkering innebär att du har tillstånd att stå på stadens alla boendeparkeringsplatser. Här kan du läsa mer om boendeparkering.

Förhyrd parkering innebär att du hyr en specifik plats på någon av stadens förhyrda parkeringsplatser. Läs mer om förhyrd parkering här.

Parkering i semestertider

För den som har boendeparkering i Solna är det möjligt att parkera maximalt två veckor på en och samma p-plats. Detta med hänsyn till att staden genomför underhåll under servicedagarna året runt. För dig som är intresserad av att under sommarmånaderna komplettera med, eller skaffa, en förhyrd parkering återfinns nedan de aktörer som i dagsläget har lediga p-platser att ansöka om. Observera att den vanligaste hyresperioden för p-platser oavsett aktör är minst tre månader.

Trafikregler och trafikförordningen

Trafikregler regleras i trafikförordningens genom bland annat generella bestämmelser om hur fordon får stanna och parkera. Förbud mot att stanna och parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Läs mer: "Stanna och parkera" på Transportstyrelsen. På Transportstyrelsens hemsida kan du också söka och läsa om lokala trafikföreskrifter både inom Solna stad och andra kommuner i Sverige.

Här kan du läsa Trafikförordningen i sin helhet

Solna stads allmänna lokala trafikföreskrifter

Läs gärna mer om parkering under "Frågor och svar".

Här hittar du information om hur antalet parkeringsplatser beräknas vid nya byggen i Solna.

Dela: