Den nya mötesplatsen i Bagartorp har öppnat

Stadsdelen Bagartorp ska utvecklas med nya bostäder, upprustade stråk och entrétorg till Ulriksdals pendeltågsstation. Innan nästa etapp påbörjas öppnar nu en tillfällig mötesplats för aktiviteter som utegym, padeltennis och stadsodling i området.

Bagartorp är ett av stadens prioriterade utvecklingsområden och kommer successivt att utvecklas till en mer sammanhållen och levande stadsdel. Framöver kommer nya bostäder, nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågsstation samt lokaler för handel och service att realiseras. Redan nu står Bagartorps nya, tillfälliga mötesplats klar och erbjuder en mängd aktivitetsmöjligheter till såväl boende som besökare.

Aktiviteter och rekreation i trygg miljö

Den 12 december 2018 öppnar Bagartorps nya mötesplats i sin helhet för allmänheten. På plats finns bland annat en multisportplan, ett omfattande utegym, en padelplan, picknickbord och odlingslådor. Mötesplatsen är en tillfällig yta för aktiviteter och rekreation innan nästa steg tas i utvecklingen av området med till exempel bostäder och entrétorg.

Den tillfälliga mötesplatsen innehåller:

  • Padelplan
  • Multisportplan
  • Bouleplaner
  • Ett omfattande utegym
  • Lekplats
  • Spontanscen
  • Bänkar och bord för picknick
  • Odlingslådor
  • Ny belysning

Bagartorp knyts samman med Järvastaden och Nya Ulriksdal

Den planerade satsningen på Bagartorps centrum innebär nya bostadskvarter med cirka 300 lägenheter, ny förskola och lokaler för handel och service. Gångstråket mellan Bagartorp och Ulriksdals pendeltågsstation ska upprustas och entrétorget vid stationen ska byggas om. Planerna är en del i stadens mål att knyta samman de tre stadsdelarna Bagartorp, Järvastaden och Nya Ulriksdal.

Dela: