Upprustning av tre gång- och cykeltunnlar för ökad trygghet

För att öka trygghetskänslan i staden fortsätter Solna att rusta och förbättra gång- och cykeltunnlar i Hagalund, Skytteholm och Huvudsta med start i sommar. Effektivare och driftsäkrare belysning samt ny och ljusare väggbeklädning i form av kakel och nymålade ytor står i fokus. Tunnlarna beräknas vara klara i god tid till höstmörkret.

Gång- och cykeltunnlar är viktiga och trafiksäkra passager under alltifrån vägar till järnvägar. De används av många människor varje dag, och för barn är de ofta en del av vägen till och från skolan.

Med fokus på ett renare, snyggare och tryggare Solna fortsätter nu staden det inledda arbetet genom att rusta ytterligare tre gång- och cykeltunnlar under sommaren. Det sker framförallt genom att byta ut till driftsäkrare och effektivare belysning samt genom att måla tunnlarna i ljusare kulörer. Den förbättrade belysningen är även energieffektivare vilket leder att staden får en till lägre miljöpåverkan. De aktuella tunnlarna återfinns i Hagalund (korsningen Hagalundsgatan/Frösundaleden), Skytteholm (vid Solnahallen) samt Huvudsta (vid Tallbackaskolan).

- Gångtunnlar upplevs ofta otrygga. De är mörka, sikten är begränsad och man vet inte vem som kan komma runt hörnet. Åtgärderna som vi gjort tidigare har varit populära, gör med enkla medel stor skillnad, och vi har fått en hel del förslag på fler tunnlar att åtgärda. Jag är glad att vi nu åtgärdar ytterligare tre tunnlar, säger Magnus Persson, ordförande i Tekniska nämnden i Solna stad.

Ett pågående upprustningsarbete i staden
Trygghetsfokus har präglat även tidigare års upprustningar. Bara under 2016 genomfördes nygestaltning i form av vägguppljusning samt utbyte av belysning i fem gång- och cykeltunnlar runt om i Solna:

  • Armégatan
  • Krysshammarsvägen
  • Huvudstagatan/Ankdammsgatan
  • Huvudstagatan/Centralvägen
  • Solnavägen/Centalvägen


Exempel på tidigare upprustad tunnel med ny belysning, vid Göran Perssons väg i Huvudsta.
Foto: Solna stad.

Dela: