Upprustning av lekplatser fortsätter - Stenbacka först ut att stå klar 2018

Under året görs en utökad satsning om 5 mnkr för att rusta och göra stadens populära lekplatser än lekvänligare. Totalt kommer fem lekplatser att rustas. Först ut att stå klar är Stenbacka lekplats, där en ny aktivitetsbana har tagit plats tillsammans med nya fina gungor. Strax på tur står Västra Skogens lekplats följt av Carl Thunbergs, Harens och Granlidens lekplatser, som alla beräknas stå klara under september månad.


Ny aktivitetsbana på plats i Stenbacka lekplats.

I Stenbacka lekplats har en ny och färgglad gungställning monterats tillsammans med en naturinspirerad aktivitetsbana, som utmanar inte minst de lite större barnen till språng, klättring och balansövningar. Med en stöttande hand eller två kan även mindre barn ta sig runt banan! Lekplatsen är sedan några veckor tillbaka öppen för härlig lek igen.


Nya, färgglada gungor på plats i Stenbacka leklats.

Näst på tur står Västra skogens, Carl Thunbergs, Harens och Granlidens lekplatser som alla planeras stå klara under september månad. Insatserna varierar något beroende på behov och utformning av lekplatsen. Det rör sig om alltifrån att byta ut gammal lekutrustning mot ny, att lägga nytt underlag i form av fallskydd och sand samt även att sätta upp nya papperskorgar och fräscha upp befintliga bänkar och bord.

- Lekplatser ska vara inspirerande, roliga och utmanande. Jag hoppas att alla barn som använder lekplatserna kommer uppskatta de nya lekredskapen", säger Magnus Persson, ordförande tekniska nämnden i Solna stad.

Årets upprustningar är en fortsättning på föregående års, då Augustendals och Vasalunds lekplatser påbörjade sina upprustningar. Totalt i Solna finns över fyrtio allmänna lekplatser, det är en viktig del i stadens arbete med en ren och snygg stad att dessa kontinuerligt rustas för de minsta solnabornas lek och nöje. Se gärna solna.se/lekplatser för info om stadens samtliga lekplatser!

Dela: