Trygghetsboende med 60 nya hyreslägenheter i Bergshamra

Solna ska vara en tillgänglig stad att bo i, oavsett skede i livet. Fokus ligger på att skapa ett blandat bostadsutbud med alltifrån stora som små lägenheter till viktiga trygghetsboenden för våra äldre. Därför planeras nu ett nytt trygghetsboende om cirka 60 hyreslägenheter i kvarteret Torsken, Bergshamra. Huset planeras bli 7–9 våningar och skapar tillsammans med befintliga hus ett storgårdskvarter, utan att påverka siluett eller landskapsbild från Brunnsviken. Näst på tur i processen är att förslaget ska ut på granskning.


Vy från gården.
Fotograf/Källa: ÅWL arkitekter, bild lånad från Signalisten.se

– Det nya trygghetsboendet möjliggör för äldre i Bergshamra att flytta till mer anpassat boende och startar därmed flyttkedjor inom området, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

60  nya hyresrätter för äldre växer fram

De nya trygghetsbostäderna kommer att byggas i trevlig gårdsmiljö, där huset planeras bli 7–9 våningar. Tillsammans med befintliga hus kommer det att skapa ett storgårdskvarter, utan att påverka siluett eller landskapsbild från Brunnsviken. Det förslag som nu går ut på granskning består av en sammanhållen bottenvåning med två byggnadskroppar - en uppbrytning av fastigheten på detta vis kommer göra att mer solljus kommer in på gården samtidigt som byggnaden upplevs nättare.

Bästa alternativet valts ut

Arbetet med att detaljplanera trygghetsboendet i Bergshamra går nu in i ett nytt skede. Ett samråd genomfördes under 2017, där fanns två olika förslag att ta ställning till. Efter inkomna synpunkter som gås nu vidare med det högre alternativet, som tar mindre markyta i anspråk (alternativ 2). Trygghetsboendet kommer växa fram väster om Bergshamra centrum och ha cirka 60 hyreslägenheter som bostadsstiftelsen Signalisten bygger.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden har beslutat skicka detaljplaneförslaget på granskning. Detta innebär möjlighet för berörda att inkomma med eventuella ytterligare synpunkter. Läs gärna mer om detaljplanens hantering r.

Dela: