Tryggare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter

Som en del i arbetet för en renare och tryggare stad har hastigheten nu sänkts på ett 20-tal gator i Solna. Det har gjorts för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Utöver att trafiksäkerheten förbättras så förväntas även buller och vibrationer att minska.


Foto: Solna stad

30, 40 och 60 km/tim är de nya hastigheterna som nu har införts på ett antal av Solnas gator. Sist ut var Enköpingsvägen som i en samordnad insats med Sundbyberg stad fick sin nya hastighet, 60 km/tim, den 19 januari.

Huvudparten av de gator som omfattas av de nya hastighetsbegränsningarna sänktes från 50 km/tim till 40 km/tim och finns inom huvudvägnätet där gående och cyklister korsar gatan på en eller flera platser utmed sträckan eller gator med cykelfält. Genom sänkningen skapas en lugnare trafikrytm och en tryggare trafikmiljö för gång- och cykeltrafik.

Gator där hastigheten sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim:

 • Råsundavägen
 • Gränsgatan
 • Tritonvägen
 • Ramp från Huvudstabron mot Storgatan
 • Storgatan mellan Tritonvägen och Huvudstagatan
 • Sundbybergsvägen
 • Huvudstagatan mellan Frösundaleden och Storgatan
 • Ekensbergsvägen från Sundbybergsgränsen till Gränsgatan
 • Kolonnvägen norr om Trafikplats Ritorp
 • Vallgatan
 • Frösundaviks allé
 • Barks väg
 • Solna kyrkväg öster om Prostvägen
 • Karolinska vägen
 • Ekelundsvägen mellan Ekelundsbron och Armégatan
 • Överjärva gårdsväg

Gator där hastigheten sänkts från 50 km/tim till 30 km/tim:

 • Björnstigen mellan Kungshamravägen och Barksväg
 • Björnstigen mellan ramp till Bergshamraleden och Gamla vägen

Gator där hastigheten sänkts från 70 km/tim till 60 km/tim:

 • Huvudstaleden (Huvudstabron)
 • Enköpingsvägen
Dela: