Solnas stadsmiljöpris 2018 till Frösundavik – Kasernen 8

Vinnare av stadsmiljöpriset år 2018 är Frösundavik - Kasernen 8. Det fastställdes av byggnadsnämnden på sammanträdet den 6 december. Priset tilldelas sedan 1998 årligen en byggnad eller liknande som på ett bestående sätt förskönat stads- eller landskapsbilden.


Frösundavik - Kasernen 8. Bild: Solna stad

Stadsmiljöpriset är ett årligen återkommande och uppskattat inslag i staden som prisar en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som förskönat Solna. Sedan priset instiftades har vinnarna varit alltifrån skolor och lekplatser till hotell och restauranger. I år står alltså Frösundavik - Kasernen 8, nybyggnad rehabcenter (Link arkitektur) som vinnare.

Vinnarmotivering
Den nya bebyggelsen, som inrymmer en verksamhet med stor samhällsnytta, har en enkel lågmäld arkitektur som skapar en vacker ny årsring i ett område som har mycket stort natur- och kulturhistoriskt värde.

Fakta om stadsmiljöpriset
Solna stads stadsmiljöpris syftar till att framhålla betydelsen av en vacker stads- och landskapsbild samt att visa erkänsla för konstnärlig kreativitet och estetisk förmåga. Priset utdelas för byggnadsgrupp, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden eller landskapsbilden. Åtgärden ska ha genomförts tidigast fem år före prisets utdelande.


Frösundavik - Kasernen 8. Bild: Solna stad

Dela: