Solna får ny cykelvägvisning

Nu har omskyltningen av stadens cykelvägar påbörjats. Det görs för att skapa en bättre och tydligare cykelvägvisning som synliggör kommunens cykelvägar och hjälper den som cyklar att välja den bästa vägen, vilket ökar trygghet och framkomlighet. Monteringen av de nya skyltarna kommer att ske etappvis i hela Solna.


Här ses exempel på hur den nya skyltningen ser ut. Foto: Solna stad

Vägvisning för cykeltrafiken är viktig för tillgängligheten till cykelstråken i Solna. Den är särskilt viktig för de cyklister, som inte har lokal kännedom om staden och som nyttjar de regionala cykelstråken och stadens huvudcykelstråk. Målet med vägvisningen är att det ska vara möjligt att hitta till samtliga viktiga målpunkter i staden, grannkommunerna och regionen via cykelförbindelser utan att använda karta.

- Den nya cykelhänvisningen är ett viktigt bidrag i arbetet att göra det framkomligt och tillgängligt för alla som rör sig i staden, säger Andreas Evestedt stadsmiljöchef i Solna stad.

När?

  • Uppsättning av de 700 nya skyltarna kommer att ske etappvis
  • Först ut är Huvudstastråket
  • Resterande skyltning följer därefter tills samtliga skyltar är uppe
  • Gamla skyltar och stolpar som inte längre används tas ned succesivt

Tack för att du cyklar!

Läs mer om Solnas cykelplan

Dela: