Döda fågelungar funna i Råstasjön

Under vecka 29 och 30 2018 har ett antal döda skrattmåsfågelungar hittats i området vid Råstasjön. Det är i dagsläget oklart vad det är som har orsakat detta. Fåglarna är insända till Statens Veterinärmedicinska anstalt för analys.

Dela: