Samråd om 80 nya bostäder i Bergshamra

Den 12 september kl 18.00 hålls samrådsmöte om 80 planerade bostäder vid Ålkistan i Bergshamra (del av kvarteret Triangeln m.fl). Intresserade kan ta del av förslaget och på plats få mer information om vad som planeras.


Illustrationsskiss: Varg arkitekter / Stena fastigheter.

Vad planeras?
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 80 lägenheter och underliggande garage i Ålkistan, Bergshamra. Detta ska uppnås genom att ersätta ett befintligt parkeringsgarage. I samband med förändringen kommer Bockholmsvägen att förbättras med gångbana på båda sidor samt kantstensparkering och trädplanteringar på sidan mot de nya husen.

Samrådsmöte 12/9 
Planförslaget visas under samrådstiden 21 juni 2018 – 23 september 2018 i entrén till Solna stadshus och på stadsbiblioteket i Solna centrum (Solnarummet) samt på Bergshamra bibliotek i Bergshamra centrum. Samrådsmöte kommer att hållas den 12 september kl 18. Plats: "Kapellet", Himlabacken 2 i Bergshamra.

Mer info? Kika gärna in projektets sida här.

Dela: