Principöverenskommelse för ny sporthall och hållbara transporter

En principöverenskommelse som beslutades i kommunstyrelsen den 13 maj innebär dels en ny sporthall i anslutning till Råstaparkhallen, dels en samlastningscentral som minskar klimatpåverkan med omlastning till elfordon och 70 procent färre lastbilar till Arenastaden.

En ny sport- och eventhall vid Råstaparkhallen och en samlastningscentral som ska minska antalet transporter i Arenastaden – det innebär den principöverenskommelse mellan Sporthallen i Solna AB och Catena AB som beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019.

– Förslaget om utveckling av markområdet vid Råsta strandväg innebär både ett förbättrat utbud av idrott och rekreation med den nya sporthallen, och minskad klimatpåverkan med den kommande samlastningscentralen som minskar antalet transporter till Arenastaden med över tretusen lastbilar i veckan, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad

Ny sporthall med två inomhusbanor

Förslaget innehåller en ny sport- och eventhall om cirka 2 000 kvadratmeter, som länkas samman med Råstaparkhallen. Den nya hallen innehåller två inomhusplaner för till exempel handboll, innebandy eller basket med läktare på två sidor samt omklädningsrum, cafeteria, kontor och gym. Samtidigt ska tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter förbättras i anslutning till idrottsanläggningen.

Minskad klimatpåverkan med färre transporter

Principöverenskommelsen omfattar även en lagerbyggnad med rangerytor som ska fungera som samlastningscentral. Syftet är att minska antalet transporter till Arenastaden och göra det möjligt för omlastning till eldrivna transporter. Transporterna beräknas minska från 5 000 till 1 500 lastbilar per vecka, vilket innebär cirka 70 procent färre transporter och minskar klimatpåverkan.

Utveckling av Arenastaden till en levande stadsdel

Markområdet som ska utvecklas ligger i anslutning till Arenastaden, norr om Råstasjön vid Råsta strandväg. Principöverenskommelsen bygger på stadens ambition att fortsätta utveckla Arenastaden till en levande stadsdel och att värna Råstasjöns naturreservat, som ett viktigt grön- och rekreationsområde.

Dela: