Förändrade parkeringsförutsättningar för ett växande Solna

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har slutfört arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet i Solna. Ett antal åtgärder har beslutats för att säkerställa tillgänglighet och framkomlighet på stadens gator.

Sedan den senaste översynen av parkeringssystemet 2012 så har Solna växt med 10 000 invånare, 20 000 arbetsplatser samtidigt som besöksnäringen har expanderat med 3 miljarder kronor genom tillkomsten av Friends Arena och Mall of Scandinavia. Det har medfört ökad belastning i trafiken och att det blivit allt svårare att hitta lediga parkeringsplatser på stadens gator, samtidigt som beläggningen i parkeringsgaragen är låg. Stadens gator behöver göras mer tillgängliga för transporter, gående, cyklister och kollektivtrafik.

För att öka framkomligheten och tillgängligheten beslutades att avgifterna för besöks-, boende- och nyttoparkering ska höjas. För att underlätta för Solnaborna beslutades också att juli månad ska undantas från servicedagar/städdagar. Denna ändring träder i kraft 2020 och möjliggör för boendeparkering för de som vill kunna parkera en längre sammanhängande period.

För att kunna erbjuda långtidsparkering även andra tider på året har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten ta fram platser för uthyrning för tillfällig långtidsparkering i garage eller på kvartersmark.

Beslut togs av tekniska nämnden den 17 april, kommunstyrelsen den 13 maj och kommunfullmäktige den 27 maj. Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2019.

Ändrade villkor och uppsägning av bilplatser

I samband med att tekniska nämnden antog ärendet "Genomlysningen av parkeringssystemet" i Solna så gavs ett uppdrag till förvaltningen om att justera hyresnivåer och villkor för förhyrd parkering, så att dessa ska harmonisera med övriga parkeringsalternativ.

En justering av hyresnivån kommer att genomföras, där den nya hyresnivån ska utgå från det aktuella områdets tillgång och efterfrågan av bilplatser med en matchning till närliggande parkeringsanläggningar. Därför införs två hyresnivåer, Zon A (Råsunda och centrumnära anläggningar) och Zon B (övriga anläggningar). Här kan du läsa mer om de olika hyresnivåerna.

Nyhet – semesterparkering

Bilägare i Solna som planerar en längre semesterresa utan bil har redan i sommar möjlighet att testa en helt ny parkeringsform – semesterparkering. Semesterparkering kommer att erbjudas på tre platser i Solna: Råsunda, Bergshamra och Huvudsta.

Under två månader, från och med den 15 juni till den 15 augusti, införs semesterparkering som ett pilotprojekt på ett antal strategiska platser i Solna. Istället för att ställa bilen på Arlanda eller vid båthamnen finns nu möjlighet till semesterparkering på tre platser i staden: Skytteholms idrottsplats mot Frösundaleden, Bergshamra på Odlingsvägen och Huvudsta på Släggbacken. Till att börja med kommer det att finnas ett sextiotal platser vikta för semesterparkering. Efter sommaren kommer pilotprojektet att utvärderas för att visa när och på vilka platser den nya parkeringsformen är efterfrågad.

Biljett för semesterparkering köps på plats med telefonen via någon av parkeringsapparna Easypark, Parkster eller SMS Park. Priset är 30 kronor per dygn och skylten visar vilka platser som är avsedda för semesterparkering, med en egen områdeskod. En förutsättning för semesterbiljetten är att bilen har ett giltigt tillstånd för boendeparkering.

Dela: