Ny port till Solna skapas i Ekelundsområdet

Ett nytt entrétorg, en ny stadsgata samt ett stadsmässigt kontorshus för mellan 700 och 1000 medarbetare designat av Wingårdhs. Det planeras i expansiva Ekelundsområdet, Huvudsta. Byggnaden ska bli JM:s nya huvudkontor med publika ytor för även café eller restaurang. Planerna innebär startskottet för utvecklingen i området, där ett framtida stadsstråk ska förbinda Ekelundsområdet med Västra Kungsholmen och skapa en ny port till Solna.


Bild: Wingårdhs. Skiss över JM:s kommande huvudkontor i Ekelundsområdet. Möjligheten till solceller integrerade i glas i nischerna på fasaden undersöks.

Solna planerar för fler medborgare; inom en inte avlägsen framtid kommer staden vara hem åt 100.000 invånare. Ett prioriterat utvecklingsområde utgörs därför av Ekelund i Huvudsta, som med närhet till både vatten och natur, trafikleder samt expansiva Stadshagen på Stockholmssidan har ett både strategiskt och attraktivt läge. Först ut att detaljplaneras är nu kommande huvudkontoret för JM.

– Det här projektet är ett första steg för att knyta ihop Stockholm och Solna på ett bra sätt även i denna mötespunkt. I kommande planer vidare mot HSBs stora utvecklingsområde i Ekelund, men även längs strandkanten på västra sidan av Essingeleden, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.


Bilden visar ungefärligt planområde inom svarta markerade linjer.

I arbetet med JM:s kommande huvudkontor görs även planer för ett publikt torg (i korsningen vid Ekelundsvägen) och ett publikt café eller en restaurang i anslutning. Dessutom ska en ny gata realiseras i anslutning till Ekelundsbrons förlängning över Karlbergskanalen. Denna är tänkt att i framtiden kunna koppla utvecklingsområdet Ekelund till Västra Kungsholmen via ett attraktivt stadsstråk.


Bild: Wingårdhs. I och med den planerade detaljplanen föreslås allmänhetens tillgång till de mest strandnära delarna öka. Detta blir framförallt en konsekvens av att en stängslad parkeringsplats förvandlas till ett attraktivt entrétorg.
(Bilden visar kontorshusets södra fasad mot det nya triangulära entrétorget till Solna stad samt den nya gatan i Ekelundsbrons förlängning till höger.)

Dela: